06 september 2016

Även om det är svårt för många studenter att hitta boende i början av terminen är läget ljusare i höst än vad det varit de senaste sex åren.
Studentboende Campus VallaFoto: David Einar Nygren– I år har vi färre i nödbostäder än vad vi haft sedan 2010, säger Annika Samuelsson på Kårservice.

En nödbostad innebär att studenten sover på luftmadrass med en rad andra studenter i en lägenhet. Totala sovnätter(en student per natt) i år har hittills varit 115. Motsvarande siffra 2011 vid samma tid var 432. Nödbostäderna finns kvar september ut, därefter har det tidigare år alltid löst sig för de allra flesta. För dem som eventuellt finns kvar går det att hitta individuella lösningar.

Byggprojekt börjar bli klara


Annika Samuelsson pekar på flera orsaker till det ljusare läget. Det byggs mer generellt, både i Norrköping och Linköping och flera byggprojekt börjar bli klara. 60 nya lägenheter har till exempel inflyttning i kvarteret Irrblosset i Valla från den 1 oktober.

– Universitetet hyr också korridorsrum avsatta för internationella studenter. I 150 av dem kan två studenter bo i samma rum.

30 enrumslägenheter är också avsatta för dem.

De internationella studenterna har en tuffare situation att hitta boende än vad de svenska studenterna har.

Fortsatt tufft vid terminsstart


Annika Samuelsson betonar dock att problemen med att hitta bostad från terminsstart kommer att kvarstå.

– Det är fortfarande inte lätt att hitta boende, bara jämförelsevis lättare.