02 oktober 2014

Låghydratkost gav inte bara lägre blodsocker, utan också bättre fysik och allmän hälsa och mindre kroppslig smärta. Det visar en koststudie på patienter med typ 2-diabetes.

Bild på makaroner61 patienter lottades till två grupper där den ena förväntades hålla sig till en kost med låg andel kolhydrater, den andra till en traditionellt rekommenderad lågfettkost i syfte att gå ner i vikt. Studien pågick i två år under ledning av Hans Guldbrand, distriktsläkare, och Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet. Den publiceras nu i tidskriften Diabetes Research and Clinical Practice.

Resultaten vad gäller blodsocker och blodfetter har tidigare publicerats. Man fann att patienterna i båda grupperna gick ner lika mycket i vikt men för lågkolhydratgruppen noterades en bättre effekt att sänka blodsockret och insulindoserna.

Psykisk hälsa oförändrad

Under studietiden fick deltagarna besvara enkäter och muntliga intervjuer. När detta material nu analyserats under ledning av docent Margareta Bachrach-Lindström fann man en förbättring i lågkolhydratgruppen vad gäller fysisk funktion, kroppslig smärta och allmän hälsa. I lågfettgruppen kunde inga sådana förbättringar upptäckas, trots att patienterna gick ner lika mycket i vikt. Den psykiska hälsan var oförändrad under studietiden och skilde sig inte åt mellan grupperna.

– Resultatet är intressant och ger ytterligare argument för att lågkolhydratkost kan vara fördelaktigt vid diabetes. Att lågkolhydratkost skulle ge psykiska symtom, vilket tidigare befarats, såg vi inga tecken på i denna studie, säger Hans Guldbrand.

Mindre sötsug

I intervjuer framkom att det kunde vara svårt att hålla sig till rätt kost när man åt på annat håll än hemma. Det kunde också vara problem om inte hela familjen följde samma diet. För patienterna i lågkolhydratgruppen kunde det vara svårt att avstå från bland annat potatis och pasta, men de tyckte att man kände sig mindre hungrig och att sötsuget försvann. Deltagarna i lågfettgruppen såg fördelar i att dietråden var lätta att följa och att kosten var god och relativt billig.

Artikel: Randomization to a low-carbohydrate diet advice improves health related quality of life compared with a low-fat diet at similar weight-loss in Type 2 diabetes mellitus av H. Guldbrand, T. Lindström, B. Dizdar, B. Bunjaku, C.J. Östgren, F.H. Nyström och M. Bachrach-Lindström. Diabetes Research and Clinical Practice online 21 september 2014.   


2014-10-02