Laser med väglängden 1 µm tillverkad av en nanotråd baserad på utspädda nitriderEn laser som emitterar infrarött ljus med våglängder mellan 0.7 och 1.4 mikrometer är attraktivt för flera olika tillämpningar – allt från telekommunikation, till gas-sensorer eller metrologi. I denna artikel visar vi hur nanotrådar – som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå – tillverkade så kallade utspädda nitrider kan användas för att tillverka laserkällor som emitterar ljus i dessa våglängder. Detta banar väg för ett nytt sätt att framställa sådana laserkällor, genom att utnyttja mångsidigheten hos utspädda nitrider.

Artikeln i sin helhet finns här:  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b04103