Det tredje Nordic Symposium on digital pathology hölls på Linköping Konsert och Kongress 3-4 november 2015. Intresset var stort och symposiet ökade åter i storlek till 190 deltagare. Sedan starten har CMIV stått värd för symposiet men initiativet till mötet kommer från det VINNOVA-finansierade projektet "Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi" med medlemmar från nio vårdparter och  flera företag. i

Årets keynote-talare Nasir M. Rajpoot, PhD, SMIEEE, Qatar University, Qatar, University of Warwick, UK och Paul J. van Diest, MD, PhD, University Medical Center Utrecht.

Ämnet för digitization workshop där publiken till stor del bidrog till innehålet och delade med sig av sina erfarenheter var validering. 

Nytt för i år var frukostseminarier som några av utställarna stod värdar för. Dessa var mycket uppskattade.

Nästa års symposium kommer att hållas på Linköping konsert & kongress 8-9 november.