22 juni 2016

En ny behandling mot depression startar nu på Universitets-
sjukhuset i Linköping. Med magnetisk stimulering av nervceller djupt nere i hjärnan ska svårt deprimerade personer få hjälp. Metoden finns enbart på ett fåtal sjukhus i världen.

Depression drabbar allt fler. Enligt världshälsoorganisationen WHO kommer depression att inom 10-20 år vara den största folksjukdomen i världen.

– Olika personer drabbas olika hårt. Depression innebär alltid ett lidande och de svåraste fallen kan leda till självmord och annan dödlighet, till exempel i hjärt- och kärlsjukdomar, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och ansvarig för behandlingen.

Han är verksam vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, Linköpings universitet, och behandlingen sker i samarbete med psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Transkraniell magnetisk stimulering

Sedan nya moderna mediciner med färre biverkningar utvecklades under 1990-talet har alltfler drabbade blivit hjälpta.

– Problemet är att en tredjedel av patienterna inte svarar på dessa läkemedel. De ingår inte heller i den tyngsta grupp av patienter som behöver elbehandling, ECT, säger Markus Heilig.

Den behandling som nu införs kallas dTMS – transkraniell magnetisk stimulering. Metoden innebär att patienten sitter med en hjälm på huvudet och får en svag stimulering genom nervcellerna på djupet i hjärnan, 5-6 centimeter in.

– Exakt hur detta hjälper patienterna vet vi inte, men vi vet att det hjälper. En hypotes är att nervvävnaden skrumpnar hos deprimerade människor därför att nätverken mellan cellerna tappat kopplingen till varandra. När nervcellernas tillväxt ökar genom stimuleringen så bildas kopplingar igen mellan dem. Det gör att patientens funktioner kommer tillbaka. De flesta blir i alla fall markant förbättrade.

Testats i 17 studier

Patienterna behandlas under cirka fyra veckor, 20-30 minuter varje dag. De kan leva som vanligt under tiden, bo hemma och behöver inga mediciner.

Metoden har testats i 17 studier på flera hundra patienter och behandlingen är godkänd i USA.

– Vi har nu utrustning och kunnandet här och vi ser metoden som ovanligt säker, säger Markus Heilig.

Behandlingen av patienter påbörjas redan i sommar men startar i full skala i slutet av sommaren.

Behandlingsarbetet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland.

Foto övre bild: Eva Bergstedt

Bild på Markus Heilig: Göran Billeson