18 mars 2015

Matematiska institutionen går in i ett nytt Sida-finansierat
samarbete med Makerere University. Utvecklingen av forskarmiljöer och forskarutbildning i matematik står på programmet.

Bengt-Ove Turesson, lektor vid Matematiska institutionen vid LiUFoto: Gunilla Pravitz

Med ett femårigt Sida-anslag på drygt 39 miljoner har fem svenska universitet och med Linköpings universitet som huvudsökande inlett ett nytt samarbete med Makerere University i Kampala.

Formellt startar inte programmet förrän till halvårsskiftet, men planeringen av det nya samarbetet är redan i full gång.

– Tanken är att vi ska bistå Makerere i uppbyggnaden av forskarmiljön för matematik och med utformningen av en ny forskarutbildning, säger Bengt-Ove Turesson, lektor vid MAI.

Sedan 2011 är han övergripande koordinator för ett liknande Sida-program i Rwanda, där lärare från MAI regelbundet medverkar i kurser och som handledare för masterstudenter vid National University. Inom ramen för det programmet antar LiU också doktorander från Rwanda, som alltså disputerar här.

Därutöver har Matematiska institutionen idag sju doktorander med finansiering från ISP (International Science Programme vid Uppsala universitet).

– De är från Etiopien, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia, säger Bengt-Ove Turesson.

Främst grundforskning

Makerere University i UgandaFoto: Makerere UniversitySamarbetet med Östafrika är redan väl etablerat.
I Makerere kommer insatserna främst inrikta sig på forskningen i matematik (på bilden th universitetets huvudbyggnad).

– Och särskilt uttalat grundforskning. I Östafrika har matematikforskningen i första hand annars varit inriktad mot tillämpad matematik, så det här blir lite annorlunda.

Linköpings universitet ska genom MAI tillsammans med Mälardalens högskola, KTH, Stockholms och Uppsala universitet och Makerere University stärka matematikforskningen på en rad olika sätt:

– Exakt vad och hur avgör Makerere, det är de som äger projektet.

I planerna ligger 20 doktorander, en handfull av dem kommer att verka både i Sverige och i Uganda och sannolikt också kunna få dubbel examen. Men merparten ska utbildas i Uganda och urvalet görs bland redan anställa på Makerere University och några andra statliga universitet i Uganda. Dels för att höja kompetensen bland universitetslärarna, dels för att de ska ha säkra jobb efter disputationen och bli kvar i forskarmiljön.

– Vi kommer att fungera som mentorer för handledarna i Uganda och som huvudhandledare. Ett par postdocs per år räknar vi också med, säger Bengt-Ove Turesson och berättar att även Didacticum på LiU är involverat i programmet genom Anna Bjuremark, lektor på IBL, just för utbildning av handledare och eventuellt också övrig pedagogisk verksamhet.

Öka regional samverkan i Östafrika

Men det är inte bara forskarmiljön på Makerere som ska stöttas utan även matematikforskningen i stort. Bland annat genom konferenser.

– Förhoppningsvis leder de till en ökad regional samverkan mellan de lärosäten i Östafrika som har Sida-avtal. LiU har eventuellt också ett Sida-avtal om samarbete med Tanzania på gång med ett liknande upplägg som i Uganda.

Det kommer i framtiden att bli många lärare från MAI, forskare och doktorander på resande fot mellan Östafrika och Campus Valla.

Vad ger samarbetet Matematiska institutionen och LiU?
– Ska man börja utifrån ett krasst perspektiv ger det välbehövlig externfinansiering och ett större antal doktorander, säger Bengt-Ove Turesson och fortsätter:

– Men det bidrar även till en levande, internationell miljö här. Vi räknar med att lärarna från MAI kommer att vara i Uganda i fyra veckors-perioder, de kommer tillbaka med nya erfarenheter, till exempel av kurser vi inte ger och det kommer förstås att sätta sina spår.

Fotnot:Samarbetet med Uganda ingår som en del av forskningsprogrammet Swedish Research Training Partnership Programme med en total budget på 275 miljoner kronor. Satsningen på matematikforskningen om 39 miljoner är det största delprojektet.

"Do the math, change the world" 

Ted talk med Paul Vaderlind, Stockholms universitet, som samarbetar med Bengt-Ove Turesson i Rwanda och Uganda.

Video

Publicerad 2015-03-18