29 april 2015

Drygt 600 personer från 75 olika länder har antagits till höstterminens utbud av internationella masterprogram på LiU.
Universitets- och högskolerådet har nu summerat andra urvalet till höstterminens internationella kurser och program.

För LiU:s del har 606 personer från 75 länder blivit antagna, varav 421 förstahandssökande från 63 länder. Söktrycket var i stort sett detsamma som för höstterminen 2014.

Men siffrorna säger inte så mycket om hur hösten blir. Många program har fortfarande ansökan öppen och där kan det alltså droppa in fler sökanden.

LiU har satt ned sina avgifter för studenter utanför Europa med 25 procent, det kan betyda ökat intresse. Å andra sidan har Svenska Institutet varslat om färre stipendier.

Till de internationella masterprogrammen på teknisk fakultet har hittills antagits 308 sökanden och av de 13 programmen stängde 10 för ansökan redan i början av mars.

Till sex internationella masterprogram på filosofisk fakultet finns idag 222 antagna studenter, till två program på Utbildningsvetenskap 45 antagna, till medicinsk fakultet antogs 31 sökande till det enda internationella masterprogram som ges.

För landet som helhet ökade antalet internationella program med åtta procent och enligt UHR:s statistik var det fem procent fler sökande till de internationella utbildningarna.