24 februari 2014

För brandmän är ett bra lagarbete avgörande för att kunna hantera både risker och osäkerhet. En ny avhandling visar hur blivande brandmän lär sig lagarbete i övningar som simulerar svåra arbetssituationer.

– Farliga miljöer gör ofta trial and error till en oacceptabel metod för lärande, men i övningar är det tillåtet, och ibland meningen, att lära sig av misslyckanden. Det gör att övningarna fyller en viktig funktion för brandmän såväl under utbildningen som i yrkeslivet, säger Magnus Blondin.

Kräver lagarbete

Han har disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om övningsverksamheten i brandmäns yrkesutbildning och hur studenter börjar lära sig grunderna i det nödvändiga lagarbetet.

Avhandlingen ger en detaljerad bild av övningsverksamheten och bygger på observationer och intervjuer med brandmän, lärare och studenter under den tvååriga yrkesutbildningen Skydd mot olyckor.

– Olyckan är själva förutsättningen för brandmäns arbete. De hanterar komplexa och osäkra situationer som är svåra att överblicka och kräver ett lagarbete med starka rutiner, som dessutom är flexibelt och klarar av att improvisera, säger Magnus Blondin.

När de blivande brandmännen lär sig lagarbete lär de sig att kontrollera såväl teknisk utrustning och redskap som samarbetet i arbetslaget och känslomässiga reaktioner i riskfyllda situationer. Lagarbetet handlar om samarbete utifrån alla dessa dimensioner.

Förståelse för arbetet

– Under övningarna ska studenterna utveckla en god förståelse för arbetet och lära sig tolka både situationer och arbetskamrater, men också visa sitt eget arbete. De måste kommunicera på nya sätt och lära sig olika former av lyhördhet, som är ett viktigt inslag i en brandmans kompetens, säger Magnus Blondin.

– Banden mellan yrkesutbildning och yrkesverksamhet är starka och studenterna har hela tiden tillgång till brandmäns perspektiv.

Vad det innebär att delta i övningsverksamhet och att lära genom simulerade arbetssituationer har hittills inte uppmärksammats i nämnvärd omfattning av forskningen, men har praktisk nytta för många yrken där man behöver lära sig ett arbete, en insats eller ett uppdrag innan det utförs.

– Liknande förutsättningar kan gälla även för militärer och poliser, men också till exempel samarbetet i flygplan och i medicinsk verksamhet, säger Magnus Blondin, som disputerade den 31 januari 2014.