2019 till 2023 har projektet PASSIM, Patent as Scientific Information, hållit i fem workshops. Dessa har spelats in och finns nu tillgängliga att användas av forskare, professionella och studenter.

Dessa videor, se nedan, visar projektets tvärvetenskaplighet och kollegialitet, vilket har skapat ett bestående nätverk av forskare intresserade av patent och deras plats i kunskapsinfrastrukturer förr och nu.

Om PASSIM

Projektet PASSIM, Patent as Scientific Information 1895-2020), pågick mellan 2017 och 2023. Det var finansierat med 22 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådets anslag ERC Advanced Grant och leddes av Eva Hemmungs Wirtén, professor vid Linköpings universitet. Projektet har undersökt själva grundbulten i patenträtten: offentliggörandet. Den historiska utvecklingen av offentliggörandet och dess konsekvenser för det framväxande informationssamhället stod i centrum.