Prekaritet har blivit ett centralt begrepp i såväl akademin som bland aktivister. En ny bok undersöker dess orsaker, användning och motståndspotential

politics of precarityPolitics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences, redigerad av Carl-Ulrik Schierup och Martin Bak Jørgensen, undersöks prekärt arbete. Prekaritet har blivit ett centralt begrepp i såväl akademin som bland aktivister. Boken skildrar prekarisering som både en förutsättning och en mobiliserande kraft för motstånd. Volymen undersöker förhållanden och motståndet över olika fall som första generationens stadsbor i Kina, migrerande pensionärer och arbetslösa ungdomar i Sverige och Spanien, flyktingar i Tyskland, reguljära och irreguljära migranter i södra Europa, Turkiet, Ryssland USA och South Afrika.

Medverkande är: Susanne Bregnbæk, Ines Calzada, Maribel Casas-Cortés, Anna Gavanas, Gregoris Ioannou, Martin Bak Jørgensen, Irina Kuznetsova-Morenko, Ronaldo Munck, Dimitris Parsanoglou, John Round, Carl-Ulrik Schierup, Peter Schultz Jørgensen, Nazli sinnen, Vassilis Tsianos, Nicos Trimikliniotis och Mimi Zou.

Politik av otrygghet är av intresse för studenter och forskare inom migrationsstudier, sociologi, socialantropologi och politisk ekonomi samt personer som är intresserade av effekterna av nyliberalismen.

Innehållsförteckning

 1. From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming Migrant of Labour. An Introduction 
Carl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen

2. A Geneology of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and out of the Workplace
Maribel Casas-Cortés

3. The Precariat strikes back – precarity struggles in practice
Martin Bak Jørgensen

4. The Precariat: A View from the South
Ronaldo Munck

5. Turkey’s new precariat: Differentiated vulnerability and new alliances
Nazli Senses

6. Multiplex migration and axes of precarization: Swedish retirement migrants to Spain and their service providers
Anna Gavanas and Ines Calzada

7. Employment in crisis: Cyprus and the extension of precarity
Gregoris Ioannou

8. Regulating Illegal Work in China: Immigration Law and Precarious Migrant Status
Mimi Zou

9. Running into nowhere: Educational migration in Beijing and the conundrum of social and existential mobility
Susanne Bregnbæk

10. Necropolitics and the Migrant as a Political Subject of Disgust: The Precarious Everyday of Russia’s Labour Migrants
John Round and Irina Kuznetsova-Morenko

11. Mobile commons and/in precarious spaces: Mapping migrant struggles and social resistance
Nicos Trimikliniotis, Dimitris Parsanoglou & Vassilis Tsianos

12. The Working Class and the city as Political Platform in New York
Peter Schultz Jørgensen

13. Under the Rainbow: Precarity and People Power in Post-Apartheid South Africa
Carl-Ulrik Schierup 

Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences. Available from: https://www.researchgate.net/publication/309136544_Politics_of_Precarity_Migrant_Conditions_Struggles_and_Experiences [accessed Mar 28, 2017].