31-60 hp

Syftet med termin 2 är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket för studier på högskolenivå. Terminen ger också kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur. Godkänd Behörighetsgivande kurs i svenska ger behörighet i Svenska 3 och Samhällskunskap 1b för högskolestudier.

Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet.

Särskilda förkunskapskrav

  • För tillträde till Behörighetsgivande kurs i svenska 31-60 hp krävs att den sökande uppfyller grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket samt har godkänt resultat på inträdesprov till Behörighetsgivande kurs i svenska 31-60 hp/slutprov från Qualifying Course in Swedish 1-30 hp.
  • Kursen är endast tillgänglig för sökande med annat modersmål än svenska.

Urval

Urvalet baseras på gymnasiebetyg.

Ansökan

Ansökan till Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2, görs på antagning.se. Skicka all dokumentation till Antagningsservice i enlighet med instruktioner på antagning.se.