Room-temperature polarized spin-photon interface based on a semiconductor nanodisk-in-nanopillar structure driven by few defectsSpinntronik, där information lagras i elektroners spinn, anses av många vara ett framtida komplement till dagens elektronik. För att framställa effektiva spinntronik-komponenter så måste man därför effektivt kunna generera elektroner med ett visst spinn, något som visat sig vara mycket svårt att åstadkomma. I denna artikel visar vi hur man genom att tillverka nanometerstora strukturer, så kallade nano-pelare, där elektronerna är begränsade att röra sig i ett endimensionellt plan, drastiskt ökar den emitterade ljus-signalen från elektroner med ett visst spinn. 

Artikeln i sin helhet finns här:  https://www.nature.com/articles/s41467-018-06035-1