Namn: Sara Amin
Jobb: Allmänsjuksköterska på en hematologisk avdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset
Bor: Göteborg

Sara Amin, tidigare studentKan du berätta om ditt jobb?

- Jag arbetar jag som allmänsjuksköterska på en hematologisk avdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Mitt jobb är mångsidigt; både i termer av flera olika avdelningar att välja bland men också i det att arbetsuppgifterna kan skilja sig från en dag till en annan. På hematologen arbetar vi med blodcancersjuka individer som ofta behöver lång inneliggande vård i form av cellgiftsbehandling och infektionsprevention. Arbetet är också ständigt i rörelse då en ursprungsplanering en specifik dag snabbt kan ta sig en ny vändning. Det uppkommer inte allt för sällan arbetsuppgifter eller ställningstaganden som man inte räknat med. Om en patient till exempel blir akut septisk, det vill säga snabbt insjuknar i blodförgiftning, kan jag behöva lämna andra uppgifter för att akutvårda just den personen. 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- På hematologen startar vi dagen med ett rapportmöte där vår sektionsledare informerar om platsläge och aktuella händelser, vi får rapport om inneliggande patienter. Sedan delar vi in våra 20 patienter på fyra grupper med varsin sjuksköterska och undersköterska. Vi jobbar alltså i så kallad parvård. Efter mötet läser vi kort om våra fem patienter i journalen, sjuksköterskan bereder och administrerar läkemedel/cytostatika medan undersköterskan kontrollerar vitalparametrar och dylikt. Då just denna patientgrupp ofta behöver blodtransfusioner ser sjuksköterskan till att kontrollera vilka patienter som behöver det för dagen och gör beställningar åt de för att sedan administrera även transfusionerna. Detta följs av en rond där sjuksköterska, undersköterska och läkare diskuterar patientens fortsätta vård/behandling sedan går vi runt och träffar patienterna ihop. Ronden tar ungefär en timme och därefter skall ytterligare läkemedel och transfusioner administreras. En del av våra patienter kan ha svårt att äta/dricka varför de förses med intravenös näring i form av näringsdropp, vilket sjuksköterskan gör. Om en patient ska opereras eller göra någon undersökning ser vi till att förbereda denne inför det, till exempel genom att sätta infart i en ven eller ta vissa blodprover. Efter lunch anländer kvällspersonalen som gärna vill läsa om det som sagts på ronden och vad som hänt under dagen vilket sjuksköterskan på dagpasset skriver ner i patientjournalen, oftast efter lunch. Mycket av den vård som bedrivs på hematologen handlar om läkemedel och cytostatika men på andra vårdavdelningar gör sjuksköterskan lite mer omvårdnadsarbete ihop med undersköterskan. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobb är utmaningarna i att samordna en persons vård. Jag gillar den delen av arbetet där jag fungerar som "spindeln i nätet", en länk mellan olika professioner och instanser. Jag tycker också om att inte sitta still allt för länge, alltså att arbetet tillåter mig att röra mig på hela avdelningen under dagen och inte bara sitta framför datorn.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Utmaningarna kan variera. Ibland är läkemedelsdelen utmanande i det att det finns så ofantligt många läkemedel och cytostatika att lära känna och förstå. På hematologen behandlar vi också med väldigt speciella saker som antikroppar och stamceller etc., vilka kräver tid och förståelse för att hantera. Det blir liksom en utmaning både praktiskt och teoretiskt. En annan utmaning är den att arbeta med människor. Som bekant finns det alla möjliga typer av människor som jag som sjuksköterska bör försöka förstå och anpassa bemötandet utifrån. Det kan vara rätt utmanande, speciellt i de fall personen själv arbetar inom sjukvården och gärna själv vill bestämma hur behandling och dylikt ska se ut. 

Är det något speciellt som du har med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt nuvarande arbete?

- Absolut! En väldigt speciell faktor som kanske inte alla utbildningsinstanser ger är det kritiska tänkande, vilket min utbildning så effektivt lärt mig tillämpa. Att utbildas genom PBL har inneburit en otroligt viktig del, inte enbart i mitt arbete utan också för mig som individ. 

Varför valde du den utbildningen och Linköpings universitet?

- Jag valde att utbilda mig till sjuksköterska för att jag var intresserad av läran om människokroppen och dessutom ville jag gärna arbeta med människor. Just LiU valde jag egentligen inte utan ville vara kvar i Linköping där jag bodde då och det naturliga valet blev då LiU, vilket visade sig vara ett alldeles utmärkt utfall. 

Vad tyckte du om utbildningen?

- Som jag tidigare nämnde har PBL varit väldigt värdefullt både i arbetet som sjuksköterska och för mig som privatperson. Det gav mig ett friskt kritiskt förhållningssätt till saker och ting, ett källkritiskt perspektiv att betrakta omvärlden utifrån. Det faktum att vi arbetade i mindre, så kallade, basgrupper där vi själva fick uppsöka den kunskap vi trodde oss behöva för att "lösa" specifika patientfall och sedan diskutera det med varandra och en sakkunnig handledare, gjorde att jag lärde mig stå på egna ben och samtidigt lita på att vi gemensamt i gruppen kunde lösa situationen till handa. Utöver det var den stora delen VFU vi fick under utbildningen väldigt givande eftersom att jag fick erfara det yrke jag valt och praktisera de teoretiska kunskaper som jag införskaffat under varje termin. Det var en väl balanserad utformning. 

Har du några tips till andra som vill läsa på LiU?

- Ha tålamod med PBL! Den typen av lärande behöver tid för att förstå och implementera men det är väl värt den investerade tiden och energin.