26 november 2014

Vid infektioner och inflammatoriska sjukdomar bildar immunförsvaret en grupp små signalmolekyler, cytokiner. En av dessa, interleukin-6, är nödvändig för att kroppen ska kunna svara med feber. Forskare vid Linköpings universitet visar nu för första gången hur detta fungerar.

Mekanismen bakom sambandet har hittills varit oklar. Men i den studie som nu publiceras i tidskriften The Journal of Neuroscience har forskargruppen under ledning av professor Anders Blomqvist lyckats lösa problemet. Man visar att kedjan av händelser som leder till feber börjar med att interleukin-6 binder till mottagarämnen på ytan av hjärnans små blodkärl.

Ämne som orsakar feber

Bindningen aktiverar ett signalsystem inne i blodkärlsväggarna som i sin tur startar produktionen av prostaglandin E2. Detta är ett ämne som orsakar feber genom direkt påverkan på nervceller i den temperaturreglerande delen av framhjärnan – kroppens ”termostat”.

När forskarna med genetiska metoder tog bort mottagarämnena för interleukin-6 på hjärnans blodkärl hos möss, minskade prostaglandinbildningen liksom djurens förmåga att få feber. Samma sak inträffade när man tog bort en signalmolekyl inne i blodkärlcellerna som är kopplad till mottagarämnena. Studien är en fortsättning på forskargruppens tidigare arbeten om mekanismerna bakom feber.

Betydelse för behandling av neurologiska sjukdomar 

– Det här är grundforskning, där målet är att förstå hur hjärnan påverkas av immunsignaler från kroppen. Viktiga frågor återstår att besvara, som hur olika cytokiner samverkar för att forma hjärnans svar på perifer inflammation. På sikt kan vår forskning ha betydelse för behandling av olika neurologiska sjukdomar som man vet har inflammatoriska komponenter, till exempel neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers men även psykiska sjukdomar som depression, säger Anders Blomqvist.

Artikel: Immune-induced fever is mediated by IL-6 receptors on brain endothelial cells coupled to STAT3-dependent induction of brain endothelial prostaglandin synthesis av Anna Eskilsson, Elahe Mirrasekhian, Sylvie Dufour, Markus Schwaninger, David Engblom och Anders Blomqvist. The Journal of Neuroscience, 26 november 2014. 

2014-11-26