23 april 2015

Ett nytt forskningscentrum inom molekylär medicin byggs upp vid
Linköpings universitet, i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.

– Vi är mycket glada och stolta över att bli en del av Stiftelsens satsning. Att dessutom kunna kombinera molekylärmedicin med teknikvetenskap förstärker vår profil och höjer satsningens potential. Det här innebär att vi kan rekrytera excellenta forskare inom dessa områden till Linköpings universitet. Här har vi också en tradition att arbeta över fakultetsgränserna som vi nu verkligen kan dra nytta av, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Stefan Thor med dataskärm i bakgrunden

Det nya centrumet kallas Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet och ska ledas av Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi (bilden). Fokus kommer att ligga på molekylär medicin i gränslandet mellan människa och teknik, en unik nisch i Sverige. All modern livsvetenskap har i dag inslag av teknik både när man diagnosticerar och behandlar sjukdomstillstånd. Röntgen, ortopediska implantat och syntetiska material är några exempel.

Fördjupning inom spetsområden

– Inriktningen på teknik och molekylär medicin gör att vi kan fördjupa forskningen inom vissa spetsområden, till exempel neurovetenskap där forskningen på beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar kan intensifieras. Ett annat område som är under stark utveckling och i behov av forskningsstöd är regenerativ medicin, där man bland annat forskar fram nya metoder för att ta fram ersättningsvävnader som hornhinna och hud, säger Jan Marcusson, forsknings- och utvecklingschef Region Östergötland.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med 150 miljoner kronor under en nioårsperiod, 2016-2024, till det nya centrumet i Linköping, främst genom anslag till rekryteringar. För att ytterligare säkra excellens i translationell och klinisk forskning och öka patientvården bidrar också Linköpings universitet och Region Östergötland gemensamt med 150 miljoner kronor.

Skapa världsledande position

– Det är med stor tillfredsställelse som vi nu kunnat infoga Linköpings universitet i Stiftelsens satsning på livsvetenskap. Det molekylärmedicinska centret bildar tillsammans med satsningarna på liknade centrum i Göteborg, Lund och Umeå starka forskningsmiljöer som kan samverka med Science for Life-laboratoriet i Stockholm-Uppsala för att återföra svensk forskning inom molekylärmedicin till en världsledande position, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att under perioden 2014-2025 totalt satsa drygt 1,7 miljarder kronor inom livsvetenskaperna.

– Stiftelsen vill på det här viset stärka svensk forsknings konkurrenskraft i den allt hårdare globala konkurrensen. Vi vill bidra till att göra det möjligt för Sverige att återta en ledande position och skapa en livskraftig grogrund för en fortsatt svensk life science-industri, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Foto: Göran Billeson

Publicerad 2015-04-23