Hur har du det med alkoholen? Rör du på dig tillräckligt? Stressar du
och har problem med sömnen? Med enkla test på nätet kan du få koll på din hälsa och livsstil – och få hjälp att bryta negativa vanor.

Två av tre dödsfall beror på våra levnadsvanor. Om man får människor att ändra sina vanor skulle det spara både pengar och lidande. Ett sätt är livsstilsrådgivning via internet, sms och mejl, ett område där LiU-professorn Preben Bendtsen är världsledande.

Det började redan för tio år sedan när Preben Bendtsen, professor i socialmedicin vid Linköpings universitet, ville få patienter i primärvården att svara på frågor om sina alkoholvanor. Viktiga frågor, men svåra att prata om. Ett test via dator kunde kanske vara en lösning?

– Vi satte upp en liten dator-hörna på vårdcentraler där människor kunde testa sina alkoholvanor. Det viktiga var att det skulle vara enkelt och anonymt, man skulle inte behöva registrera sig eller logga in.

Testet på vårdcentralerna var då det första i Sverige. Men Preben Bendtsen hade redan tidigare skapat program för personlighetstester, något som han tog med sig in i sitt fortsatta arbete med att utveckla livsstilstester.

– Det var för 20 år sedan och då var vi verkligen först, det fanns ju knappt ens PC då.

Sedan dess har Preben Bendtsen och hans forskargrupp tagit fram tester för de flesta av våra levnadsvanor som alkohol, tobak, kost, stress, motion och mental hälsa. Och i början av augusti lanserade de ett helt nytt test som handlar om sömn.

Men tester är en sak. Det Preben Bendtsen och hans grupp lagt till sin forskning är att hitta interventioner som bidrar till att få människor faktiskt göra testerna.

Ett sådant sätt är information via sms. Ett projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, startar i oktober och handlar om att sluta röka.

– Projektet pågår under tre månader och involverar de flesta högskole- och universitetsstuderande i landet. Målet är att bjuda in närmare 300 000 studenter som via ett mejl erbjuds hjälp att sluta röka.

De som väljer att delta får sms med tips och råd, i början fem om dagen, sen färre. Det kan vara enkla saker som att ställa undan askkoppar eller ta en promenad när man känner sig röksugen.

– Sms kan kanske upplevas som opersonligt – men vad är alternativet? Resurserna räcker inte till att träffa någon för personligt samtal och vi vet sedan tidigare att dubbelt så många slutar röka med stöd än utan.

Forskargruppen har fått hjälp av LiU:s innovationskontor att bilda avknoppningsföretaget AlexIT som nu säljer och marknadsför testerna. Med framgång. Alkoholtestet används på i princip alla lärosäten i hela Sverige. Via studenthälsorna runt om i landet får ungefär 200 000 studenter årligen möjlighet att testa sina alkoholvanor. Testet är nu också på väg att exporteras till Norge.

Men hur vet man att människor är ärliga i sina svar? Finns det inte en risk att de som är medvetna om att de dricker lite för mycket, friserar sina svar?

– Vi vet att 15-20 procent av befolkningen dricker för mycket, säger Preben Bendtsen. Och den siffran stämmer ganska bra med de svar vi får in. Så jag tror att människor är ärliga och faktiskt vill veta om man dricker för mycket och få råd om hur man ska ändra sina vanor.

Når man rätt människor?

– Det är där implementeringen kommer in. Via vårdcentralerna kan man fånga upp människor som söker sig dit för att de är sjuka eller har ont och på så sätt ta upp frågan om levnadsvanor. Men den stora utmaningen är hur man integrerar testerna i den vanliga verksamheten, hur man får vårdpersonalen att använda testerna och hitta samspelet.

– Förr sa man bara att det inte är bra att dricka eller röka för mycket. Nu vet vi att våra levnadsvanor bidrar till en majoritet av de sjukdomstillstånd vi behandlar inom hälso- och sjukvården som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Vi dör inte längre av smittsamma sjukdomar. Två av tre dödsfall orsakas av våra levnadsvanor.

– Tester och rådgivningen kan vara ett sätt att förebygga sjukdomar och på så sätt spara mycket pengar inom sjukvården. Jag tror att vi måste börja ta större eget ansvar. Och människor börjar också förstå att man kan göra väldigt mycket själv för att förebygga, säger Preben Bendtsen.

Fotnot: Du kan själv pröva göra testerna på https://livsstilsanalys.alexit.se

Text: Elisabet Wahrby

Foto: Charlotte Perhammar