21 maj 2015

I en ny studie visar LiU-forskare hur varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel mot hjärtarytmi. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Hjärtrytmrubbningar, eller hjärtarytmi, är en störning i hjärtats rytm som gör att det slår antingen för långsamt, för fort eller oregelbundet. I dag lever mer än 200 000 svenskar med någon form av hjärtrytmrubbningar. De läkemedel som finns kan dämpa rubbningarna, men inte korrigera felet. Ett samarbete mellan labb i Linköping och Miami samt samarbetspartners i Danmark och Finland kan dock vara ett framtida läkemedel på spåren. Det visar forskarna i en artikel i senaste numret av den högt rankade vetenskapliga tidskriften PNAS.


Jonkanaler spelar en avgörande roll

Jonkanaler i hjärtmuskelcellernas membran spelar en avgörande roll för att hjärtat arbetar som det ska och felaktigt fungerande jonkanaler är en vanlig orsak till arytmi. Forskarna har studerat en av hjärtats viktigaste jonkanaler, IKs-kanalen, som byggs upp av jonkanalen Kv7.1 samt dess hjälpsubenhet KCNE1.

– Målet var att undersöka om fleromättade fettsyror kan verka anti-arytmiskt genom att påverka IKs-kanalen. Det verkar som om vi nått målet, säger Sara Liin, postdoktor vid Linköpings universitet.

Gruppen visar hur fleromättade fettsyror kan öppna den för hjärtat betydelsefulla jonkanalen, Kv7.1. Sedan tidigare vet forskarna att fleromättade fettsyror kan bidra positivt på vissa områden, exempelvis vid behandling av epilepsi. Då har patienterna kunnat tillgodogöra sig fleromättade fettsyror genom kosten. Men, de fleromättade fettsyror vi får i oss genom exempelvis fisk förväntas inte påverka IKs-kanalen, och därmed inte hjälpa en person som lider av hjärtarytmi . Det beror på den viktiga jonkanalens hjälpenhet, KCNE1, som gör att de fleromättade fettsyrornas verkan på kanalen stoppas upp.

Identifierat flera variationer

– Vi har trimmat fettsyrorna genom att ändra deras kemiska egenskaper. Då öppnar fettsyrorna kanalen även i närvaro av KCNE1. Genom trimningen har vi identifierat flera variationer av fettsyror som antingen underlättar öppning eller stängning av kanalen, säger Sara Liin.

Studien har gjorts bland annat på hjärtceller från råtta samt i hela hjärtan från marsvin, där de trimmade fettsyrorna helt hävde rytmrubbningarna.

Förhoppningen är att trimmade fettsyror i framtiden ska kunna utvecklas till läkemedel mot hjärtarytmi.

Författare till artikeln är förutom Sara Liin också Malin Silverå Ejneby, Johan E. Larsson, Frida Starck Härlin och Fredrik Elinder vid Linköpings universitet.


Artikeln i PNAS:
Polyunsaturated fatty acid analogs act antiarrhythmically on the cardiac IKs channel