För att bli antagen måste du uppfylla olika behörighetskrav. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet.

Urvalsmodeller för antagning

Urval på gymnasiala betyg - högskoleprov 

Betygsgrupper 67% Högskoleprov 33%

Vid lika meriter i betygsgruppen används högskoleprovsresultat som skiljekriterium.

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

Betygsgrupper 60% Högskoleprov 40%

Vid lika meriter i betygsgruppen används högskoleprovsresultat som skiljekriterium.

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

Betygsgrupper 50% Högskoleprov 50%

Vid lika meriter i betygsgruppen används högskoleprovsresultat som skiljekriterium.

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

Urval på gymnasiala betyg – högskoleprov – akademiska poäng

Urvalsmodeller för fristående kurs som vänder sig till nybörjare

Vid lika meriter i betygsgruppen används högskoleprovsresultat som skiljekriterium.

BPAP1

Betygsgrupper 50%
HP 35%
AP-1 15%

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

AP-1

De sökande rangordnas efter alla totalt redovisade akademiska poäng (oavsett nivå), med max 180 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180.

BPAP2

Betygsgrupper 33%
HP 33%
AP-1 33%

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

AP-1

De sökande rangordnas efter alla totalt redovisade akademiska poäng (oavsett nivå), med max 180 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180.

Urvalsmodeller för fristående kurs fortsättnings- och fördjupningsnivå

Vid lika meritvärde och konkurrens om platserna, tillämpas lottning mellan de sökande.

BPAPFO1

Betygsgrupper 50%
HP 35%
AP-1 15%

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

AP-1

De sökande rangordnas efter alla totalt redovisade akademiska poäng (oavsett nivå), med max 180 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180.

BPAPFO2

Betygsgrupper 33%
HP 33%
AP-1 33%

Betygsgrupper

I betygsgrupper ingår följande:

Betygsgrupp I (BI) för sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning och där sökande inte behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

Betygsgrupp II (BII) för sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning eller kombination av gymnasium och vuxenutbildning, sökande som har gjort prövning eller läst basår.

BF för sökande med intyg från folkhögskola (”Intyg för behörighet till högskolestudier”/”Intyg om behörighet för högskolestudier”) med studieomdöme.

Läs mer om betygsgrupper (antagning.se)

Högskoleprov

HP, högskoleprovsmeriter (räknade på det bästa giltiga provresultatet).

AP-1

De sökande rangordnas efter alla totalt redovisade akademiska poäng (oavsett nivå), med max 180 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180.

APGR (akademiska poäng, grundnivå)

De sökande rangordnas efter alla totalt redovisade akademiska poäng (oavsett nivå), med max 180 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180. Om det finns flera urvalsgrupper så framgår det på respektive kurs.

APÄM

Denna urvalsmodell används enbart till vissa fristående kurser på grundnivå. Sökande som ingår i urvalsgruppen APÄM meritvärderas på antalet redovisade akademiska poäng, med max 180 i aktuellt ämne. Vad som är aktuellt ämne kan skilja sig mellan olika fristående kurser som tillämpar denna urvalsmodell. Informationen om vilket ämne som sökande meritvärderas utifrån framgår på kursens hemsida.

De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 180hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180.

Kurser och program på avancerad nivå

Vid lika meritvärde och konkurrens om platserna, tillämpas lottning mellan de sökande.

APAV (akademiska poäng, avancerad nivå)

De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 300 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 300 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 300.

APEN (akademiska poäng, för utbildning med undervisningsspråk engelska på avancerad nivå)

De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 180 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag. Sökande som har mer än 180 akademiska poäng kommer erhålla maxvärdet 180.

Urval platsgaranti

Urval platsgaranti (PG)

När utbildningen tillämpar urvalsförfarandet platsgaranti så gäller det för de som uppfyllt alla behörighetskrav och gjort anmälan senast angiven sista anmälningsdag. För fortsättnings- och påbyggnadskurser med platsgaranti tillämpas villkorlig antagning för dem som anmälningsterminen läser på behörighetsgivande kurs.

Övriga behöriga sökande

Övriga behöriga sökande (ÖS)

För den som är behörig alternativ villkorligt behörig till sökt utbildning men som inte har meriter i någon av de ovan angivna urvalsgrupperna placeras i ÖS. Särskiljning sker genom lottning inom gruppen, om samtliga övriga urvalsgrupper saknar reserver. Här hamnar till exempel sökande med grundläggande behörighet genom reell kompetens eller undantag.

Villkorlig antagning

Om du läser en behörighetsgivande kurs under anmälningsterminen kan du antas villkorligt. Senast vid uppropet måste du då styrka att du uppfyller de särskilda behörighetskraven.

Kontrollera på Dina sidor att den behörighetsgivande kursen överförts till antagning.se. Annars måste du skaffa ett intyg som styrker att du är registrerad på kursen.

Tänk på att du stryks från alla underliggande alternativ i din anmälan om du blir villkorligt antagen. Blir du osäker på om du kan uppfylla villkoret i tid kan du fram till urval 1 stryka kursen från anmälan och flytta upp de underliggande alternativen. Det gör du på Dina sidor på antagning.se.

Att överklaga

Senast tre veckor efter det att du har fått ditt antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet samt avslag vid prövning av reell kompetens och undantag till Överklagandenämnden för högskolan. Beslut meddelas i antagningsbesked 1 och 2. Om du vill överklaga ett beslut ska du i ett brev ange vad i beslutet du vill få ändrat, vilka skäl du har och vilket universitet/högskola överklagandet gäller.

Läs om urval, antagning och överklagan på antagning.se


Så gör du din ansökan