06 mars 2015

Det finns ett intresse för utomhuspedagogik bland förskollärare i
Japan. Men efter jordbävningen 2011 ställs förskollärarna inför nya problem vad gäller att använda sig av pedagogiken. Det berättar förskollärare på besök vid LiU.

Studier visar att variationsrika naturpräglade utomhusmiljöer kan sänka stressnivåer och öka koncentrationsförmågan. När barn får möjlighet till variation och att lära i växelverkan mellan olika miljöer utomhus och inomhus höjs också resultat i matematik, språk och naturorienterande ämnen. I Japan, som brottas med en allt mer stillasittande befolkning har den svenska utomhuspedagogiken väckt stort intresse.

– I stora delar av världen, inklusive Japan, betraktas utomhuspedagogik snarare som friluftsliv än som pedagogik. Men, barn kan lära sig prepositioner och språkliga termer ute, säger Anders Szczepanski (bild till höger), föreståndare, lärare och forskare på Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, vid Linköpings universitet. Tillsammans med professor Kazuhiko Kawasaki, tidigare professor i entreprenörskap vid Tokai University, men nu boende i Stockholm, arrangerar han en veckolång utbildning kring utomhuspedagogik för japanska förskollärare.

Kazuhiko Kawasaki ser utomhuspedagogiken både som en utmaning och möjlighet för japanerna som är vana vid att tänka ”inom boxen”.

– I Japan lär sig elever att det finns endast ett svar på en fråga och att utmaningen är att ge det så snabbt som möjligt. Jag skulle vilja att lärandet i Japan kunde komma ifrån det passiva lyssnandet och bli lite mer kreativt och där kan utomhuspedagogiken spela en roll, säger han.

Ändrade förutsättningar i Japan

Efter den stora jordbävningen i Japan 2011 som ledde till kärnkraftsolyckan i Fukushima, har förutsättningarna för förskollärarna till viss del ändrats i Japan. Något som påverkar möjligheterna att förverkliga utomhuspedagogiken.

– Utomhuspedagogik innebär att barnen inte bara lär sig av det jag säger. I naturen kan man också involvera smak, lukt och känsel i lärprocessen. Tyvärr får barnen på min förskola bara vara ute 45 minuter om dagen på grund av strålningen i marken, säger Hideko Goto, pedagog i en stad cirka en timme från Fukushima. Hon är en av de 15 japanska förskollärare som besökt förskolor i Östergötland.

De japanska förskolorna har drabbats på olika sätt av katastrofen. Dels förstördes vissa förskolor, dels handlar det om hur barnen drabbats. Många av barnen och deras familjer har inte längre något hem och bor trångt tillsammans med andra. Då har utomhusmiljön en stor betydelse eftersom barnen behöver få röra på sig. Hideko Goto tror att utomhuspedagogiken kan komma att spela en ännu viktigare roll efter katastrofen.

– Det handlar inte längre bara om att tillägna sig nya kunskaper i en utomhusmiljö. Det handlar också om att komma över rädslan för naturen och att förstå att den är en möjlighet.


Publicerad 2015-03-06