23 februari 2016

Den frågan har studenter vid kursen ”marketing and consumer behaviour” ställt till konsumenter som just köpt en traktor, för att få reda på avgörande faktorer bakom varför konsumenter väljer en viss produkt.

Studenterna Ireney, Alexia, Jaime, Maggie och Sabrina. En traktor är en stor investering och kan kosta mellan 800 000 och 4 miljoner kronor. Genom att ringa upp personer som nyss köpt en traktor letade studenterna efter avgörande faktorer till köpet.

Sammanlagt har de samlat ihop 60 stycken fallstudier från hela världen.

– Vi har bara talat med ett fåtal och vi kan redan se vissa mönster. Vissa saker som vi trodde var oviktiga har visat sig vara viktiga, säger Maggie O´Neill som är en av kursdeltagarna, hon har undersökt marknaden i Frankrike och Peru.

Lojalitet viktig faktor

Studenterna Ireney, Alexia, Jaime, Maggie och Sabrina. Tillsammans med kurskamraterna Sabrina Layachi, Alexia Creancier, Ireney Tung och Jaime Huivin har hon identifierat ett par faktorer kopplade till kundbeteende. Lojalitet till specifika varumärken och relationen till återförsäljaren är avgörande faktorer. Men också underhåll av produkten, vissa i deras undersökning har valt bort högteknologiska alternativ för mekaniska, då det senare är lättare att sköta underhållet på själv.

Genom att lyssna på kunderna, hur de fattar beslut men också om hur produkterna ska fungera, hoppas de att företag ska bli bättre på att stå ut i konkurrensen.

– Om du arbetar ut på fältet varje dag kommer du till slut komma på riktigt bra idéer, säger Maggie.

Trots att ingen av dem var intresserade av traktorer innan har de fått med sig viktig kunskap.

– Den här metoden kan du egentligen använda på vilken bransch som helst, och till och med personligen. Vissa produkter köper jag bara för att min mamma köper dem. Men bara för att mamma köper dem innebär inte alltid att det är det bästa alternativet, säger Sabrina Layachi. 

Utbyte mellan universitetet och näringsliv

Per Frankelius under seminarietEn stor drivkraft bakom arrangemanget är Per Frankelius, lärare och lektor i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, som understryker vikten av att låta studenter komma i kontakt med näringslivet, och att bjuda in representanter. Han hoppas också att det ska öka lärandet och inspirationen hos studenterna.

– Det finns de som betraktar universitetets samverkan som att sprida universitetets resultat, men det är minst lika viktigt att vi lär av näringslivet och övriga samhället, säger han.

– Det här är ett experiment att knyta ihop forskning, utbildning och samverkan. Vad händer när man kopplar ihop studenter med verkligheten, och får dem att kliva ur klassrummet och ut i ett skarpt läge?

Vid seminariet ”Varför köpte du din traktor” möter studenter från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling näringsliv och intresseorganisationer. Arrangemanget är ett samarbete mellan samverkansprojektet Grönovation, utvecklingsarenan Vreta kluster och intresseorganisationen Lantmännen maskin. Ungefär 50 procent av studenterna är internationella.