04 juni 2013

Världens främsta experter på kognitivt hörande och kommunikation samlas till konferens i Linköping. Forskningsfältet är ungt och mycket expansivt.

Det berättar Jerker Rönnberg, professor i psykologi och chef för Linnécentrum HEAD, (HEaring And Deafness), där kognitiv hörselforskning hör till det absoluta spjutspetsområdet.

- Inom kognitivt hörande studerar vi hjärnans roll för hörandet. Det handlar alltså inte enbart om örats hörselfunktion som sådan, utan om vad som händer när signalen lämnat öronsnäckan och är på väg upp till hjärnbarken, och framförallt hur signalen behandlas av centrala, ”högre” hjärnbarksnivåer, förklarar han.

De forskningsbidrag som ska presenteras på konferensen handlar bland annat om hur man kan höra under besvärliga förhållanden, som sorlande mingelpartyn, och arbetsminnets roll i detta. Andra teman är framtidens hörapparater, hur hjärnan kan tränas till ett bättre hörande med musiken som hjälp, och om så kallat multimodalt hörande, eller visuell kommunikation som läppavläsning och teckenspråk. Nya neurovetenskapliga fynd presenteras inom alla delområden. Klinisk forskning om cochleära implantat och auditiva och internetbaserade träningsprogram ska också presenteras.

Forskningsfältet går från grundforskning till klinisk verksamhet, och är därför intressant för många, konstaterar Jerker Rönnberg. Även industrin kommer att finnas på plats. Hörapparater är en expansiv bransch, inte minst med tanke på de åldrande befolkningarna i många av världens länder.

Så kommer också konferensdeltagarna från i stort sett alla världens hörn. 200 deltagare väntas till konferensen, vars officiella namn är Second International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, CHSCOM2013.

Det är andra gången som den här konferensen hålls vid Linköpings universitet. Och minst en till ska det bli. När Linnécentrum grundades 2008 avsattes budget för tre internationella konferenser.

-  Vi är världsledande inom detta område, säger Jerker Rönnberg, ja, det är i själva verket vi som har namngett och utvecklat det. Och vi vill bidra till den vetenskapliga utvecklingen genom den här konferensen, som är den enda internationella i sitt slag.

Konferensen hålls den 16-19 juni 2013 i Konsert&Kongress, Linköping.