18 november 2015

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en metastudie där 180 forskare deltar.

Vindruvor innehåller potentiella läkemedelssubstanser Foto: Mythja (www.mythja.com) Dagens behandlingar fungerar mer eller mindre väl på vissa cancerformer, medan stora problem kvarstår med resistens och återfall. Dessutom är många av de nya läkemedlen extremt dyra, starkt toxiska och ineffektiva mot sällsynta diagnoser.

180 forskare från 22 länder antog en utmaning från den kanadensiska organisationen ”Getting to know cancer”: en genomlysning av studier om växtsubstansers effekter. Ett av de projektets mångvetenskapliga team leddes av Lasse Jensen, kärlforskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Teamet — där också Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid LiU, deltog – granskade omkring 500 arbeten med inriktning på blodkärlstillväxt. Denna process som också kallas angiogenes krävs för att en tumör ska kunna växa och sprida dottertumörer.

Resultaten är publicerade i tidskriften Seminars in Cancer Biology.

100 substanser utvärderades 

– Vi radade upp tio saker som påverkar tumörens blodkärlstillväxt och patologisk funktion. Själv fokuserade jag på fysiologiska fenomen som migration av endotelceller, syrebrist, inflammation och bristande lymfkärlsfunktion, säger Lasse Jensen.

Teamet identifierade mer än 100 växtbaserade substanser som visat effekt på de utvalda måltavlorna. Sedan utvärderades de med hänsyn till läkemedelspotential, låg toxicitet och interaktion med andra substanser. Resultaten har sedan jämförts med traditionell kemoterapi.

– I dagens kemoterapi tvingas läkarna ofta ge maximal dos, nära gränsen för svåra biverkningar. Sannolikt behövs inte det med växtbaserade substanser, där marginalen mellan den effektiva dosen och den skadliga ofta är större, säger Lasse Jensen.

Högre status

Han hoppas att lärdomarna från studien ska ge forskningen om växtbaserad terapi högre status och uppmuntra till nya projekt och kliniska prövningar. Själv skulle han vilja testa kombinationer av flera växtsubstanser och vanlig kemoterapi.

Exempel på växtbaserade kemikalier som studerats i projektet är resveratol i vindruvor, genistein i soja och curcumin i gurkmeja.

– Många av dem har testats för anti-cancereffekter, men nästan ingen forskning har gjorts på kombinationer av flera substanser, säger Keith I. Block, forskningsledare vid Block center for integrated cancer treatment i Illinois, USA.

Mot bakgrund av den evidens som läggs fram i metastudien efterlyser han en omedelbar forskningssatsning på området. Många frågor är ännu obesvarade och det krävs omfattande djurförsök innan behandlingen kan prövas på människor.

Artikel: Broad targeting of angiogenesis for cancer prevention and therapy av Z. Wang et al. Seminars in Cancer Biology 18 november 2015, doi:10.1016/j.semcancer.2015.01.001

 

Publicerad 2015-11-18