08 februari 2017

Nu är det vetenskapligt bevisat, det som många inom byggbranschen redan vet: trä i byggnader, möbler och på väggar är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New har just avslutats. 

Vi mår bra av trä

Forskarna i projektet konstaterar att trä har hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, är lätt att arbeta med, är förnybart och att det finns tillgängligt i stora mängder. Det går snabbt att bygga med, ger en bra arbetsmiljö på byggplatsen, är flexibelt och ger designern stora friheter. Trä binder och lagrar koldioxid, jämnar ut luftfuktigheten inomhus och är återvinningsbart.

– Ett ökat bruk av trä ger stor positiv påverkan på både hälsa och miljö, men vi har även tittat på utvecklingen inom designområdet och på affärsnyttan, säger Tomas Nord, universitetslektor vid Avdelningen industriell ekonomi vid LiU, som också ansvarat för ett par delprojekt inom projektet Wood2New, Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction.

Projektet höll avslutningsseminarium i Linköping med inbjudna deltagare från byggbranschen likaväl som från trä- och möbelföretagen.

Ed Suttie, forskare vid Building Research Establishment i Storbritannien, konstaterade att regelverket ser ungefär likadant ut i de olika länderna i Europa.

– Det finns ingenting i regelverket som gynnar trä, men heller inget som missgynnar, sa han.
Trä används också betydligt mer i interiörer i Norge, Sverige, Finland och Österrike än i övriga länder, men det beror både på tillgång och tradition, anser han.

Trä magasinerar och avger fukt

Forskarna vid Aalto-universitetet i Finland och Treteknisk i Norge har visat hur träet suger upp och avger fukt och på så vis bidrar till ett bättre inomhusklimat. När vi duschar eller kokar mat på spisen ökar luftfuktigheten, träet suger upp fukten och avger den sedan när luften åter blir torrare. Denna process har studerats med värmekamera och visat att när fukten tas upp av träet avgår värme som värmer upp rummet.

Praktiskt kan det jämföras med de nybyggda bostadshusen i trä i Sundbyberg (Strandparken) där det beräknades att det skulle krävas 74,6 kWh per kvadratmeter och år för uppvärmningen. Resultatet efter inflyttning blev 49,2 kWh per kvadratmeter och år.

– En orsak till den låga förbrukningen kan vara träets inneboende egenskaper att hålla energi över dagen, säger Kristine Nore från Treteknisk.

Träinredning– Trä bidrar både till att hålla luftfuktigheten på en för oss människor behaglig nivå och till att minska energiförbrukningen, konstaterar också Tomas Nord.

Studier kring trämaterialets påverkan på energieffektiviseringen fortsätter bland annat på Moholt i Trondheim där det nu byggs fem stora hus med studentbostäder helt i trä.

Trä ett varmt material

I projekt Wood2New har forskarna även tittat på taktila aspekter och funnit att trä anses behagligt att ta i och att gå på och att vi upplever en träyta som varmare än motsvarande yta i andra material. I det delprojekt där man studerat emissioner från olika typer av trä har man inte funnit några skadliga halter av exempelvis flyktiga organiska ämnen, samtidigt som de boende upplevt inomhusklimatet som mycket bra.

Forskarna vid Treteknisk i Norge har studerat patienter på sjukhus som fått titta på en vit vägg respektive på träd utanför ett fönster. Preliminära resultat tyder på att de patienter som hade trä att titta på skrevs ut snabbare. Forskarna har än mer intressanta resultat, men som ännu inte är vetenskapligt publicerade.

Även i Finland har man studerat trä i vården:

– Trä uppfattas som naturligt och möbler i trä blev de mest uppskattade, träets lugnande egenskaper, bättre akustik och bättre luftkvalitet bidrar. Trä i vårdmiljön rekommenderas av 90 procent av de tillfrågade, men det gäller att undvika fogar som samlar damm. Arkitektoniskt kan vi också utnyttja kontrasterna i träytor och färger, sa Yrsa Cronhjort, arkitekt och koordinator för Wood2New, Aalto-universitetet i Finland.

Goda affärsmöjligheter

Tomas Nord har tittat närmare på affärsmöjligheterna:

– De är förstås stora när resultaten av övrig forskning visar så positiva resultat. Avgörande i de exempel vi studerat har varit att det finns en ”champion”, person eller funktion i företaget som har fått mandat att jobba med hållbarhetsfrågor, och i alla delar av företaget, från kunder, till produktion och leverantörer. Hållbarhet blir därmed en del av företagets affärsmodell och något som skapar en konkurrensfördel, säger han.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att även trä i interiöra lösningar har en påverkan på såväl byggnadens miljömässiga fotavtryck som på de boendes välbefinnande.

Wood2New

Competitive wood-based interior materials and systems for modern wood construction,
startades i mars 2014 och har just avslutats.

Projektet koordineras av Yrsa Cronhjort, Högskolan för konst, design och arkitektur, Aalto University.

I projektet ingår ett femtontal partners från sex länder, inklusive forskare från Building Research Establishment, BRE, i Storbritannien, Holz Forschung, Österrike, Treteknisk Norge, Aalto University, Finland och Linköpings universitet, Sverige. Finansieringen kommer från WoodWisdom-Net forskningsprogrammet tillsammans med nationella finansiärer inom ramarna för ERA-NET plus Action WoodWisdom-Net+.

Resultaten finns samlade på www.wood2new.org

Forskning och kontakt