Studenter som går sista året på det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies har ordnat en heldags-workshop om inklusion, den 24 april på Campus Norrköping.

Sociala integrationsprocesser och planer för inkludering av nyanlända kritiseras av många för att vara för ensidiga, riktade från samhället mot invandrare. Detta är kopplat till en bild av invandrare som en ekonomisk börda, "kulturellt" annorlunda, avvikande och som passiva offer eller till och med, aktiva parasiter. Vi anser att social integration och inkludering bör ske med nyanlända som deltagande agenter för ett bättre resultat och ett mer fungerande samhälle.

REMESO, integration Foto: Tom HennenFör att adressera detta problem och staka ut en väg framåt har några masterstudenter ordnat en workshop på REMESO i vilken de samlar forskare och praktiker för att diskutera just hur forskning, praktik och deltagande kan sammanfogas:  "Let’s Talk Inclusion - Bridging Research and Practice".

I denna workshop möts flyktingledda organisationer, The Young Republic och Support Group Network, och forskare för att diskutera metoder för social integration och inkluderingspolitik.

På uppdrag av det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies vid Linköpings universitet (LiU) och i samarbete med LiUs initiativ för flyktingfrågor, bjuder studenterna Hammam Skaik, Andrea Nold, Haqqi Bahram, i samarbete med REMESO och LiUs Flyktingintitiativ in till en heldagsworkshop den 24 april 2018 på Campus Norrköping med forskar- och aktivist- presentationer på förmiddagen följt av en paneldiskussion på eftermiddagen (se detaljer nedan).  Workshopen hålls i sal B 42 i Bomullsspinneriet och startar kl 10:00.  Forskare, aktörer i det civila samhället, offentliga tjänstmän och myndigheter samt studenter välkomnas. Evenemanget är även öppet för intresserade från allmänheten. Workshopens språk är engelska. 

Se och ladda ned programmet här

Agenda
10:00-10:15 Welcome and opening by the organizers
10:15-10:30 Presentation of LiU’s Initiative for Refugee Questions by Ulrika Åstrand

Presentations
10:30-10:55 Adam Elsod (The Young Republic)
10:55-11:20 Ragheb Aljaoor (Support Group network )
11:20:11:30 Break
11:30-11:55 Peo Hansen, Professor at LiU
11:55-12:20 Alexandra Ålund, Professor Emerita at LiU
12:20-1:30 Break


13:30-15:00 Panel Discussion
Moderator:
Erik Berggren, Senior Research Coordinator at LiU

Panelists:
Alexandra Ålund
Mayssa Rekhis (The Young Republic)
Adnan Abdul Ghani (Support Group Network)
Sly Agouda, (Östergötland Region)
15:00-15:30 Closing session

 

The Young Republic:
The Young Republic is an award-winning youth organization, working to empower young refugees to foster their democratic participation, civic engagement and social inclusion in their new communities in Europe. The Young Republic is registered in Sweden as a non- governmental organization since January 2015 and carried its activities in Sweden and 7 other European countries, working with young refugees, host communities, and decision-makers, and reaching more than 500 beneficiaries.

(http://theyoungrepublic.org/)

 

Support Group Network:
Support Group Network (SGN), is a non-profit organization initiated by refugees and collaborates with local societies to improve integration of asylum seekers, refugees and immigrants, for whom SGN provides psychosocial support through creating need-based activities and projects aiming to enhance their future in Europe or home countries if they go back. SGN functions as an umbrella that gathers associations and individuals efforts aiming to help and support asylum seekers, refugees and immigrants to integrate in the hosting countries.

(https://www.supportgroup.se)