19 April 2024

Sverige klarar att tredubbla sin inhemska produktion av biogas på bara några år, bland annat genom organiskt avfall som inte används i dag. Det säger forskare vid Biogas Solutions Research Centre (BSRC) i en policy brief riktad till svenska beslutsfattare.

Photo of biogas plant in the countryside.
Biogas plant in the countryside.
Produktionen av biogas bidrar till ett hållbart livsmedelssystem och kan samtidigt öka försörjningstryggheten av mat och energi. Det konstaterar forskargruppen som kommit överens om åtta viktiga åtgärder.

− Konceptet var att identifiera och föreslå verkningsfulla åtgärder för mer hållbar utveckling som samhälleliga aktörer bör genomföra. Åtgärderna ska ha stöd i forskning, säger Mats Eklund, föreståndare för BSRC och professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

En policy brief är en kortfattad sammanställning av aktuell vetenskaplig kunskap och rekommendationer − som går ut till politiker och beslutsfattare. Arbetet med dokumentet om Sveriges biogasproduktion initierades av BSRC:s forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

I dag produceras 2,3 terawattimmar (TWh) svensk biogas men det finns en stor outnyttjad potential. Forskarna drar slutsatsen att Sveriges biogasproduktion skulle kunna öka till 7−10 TWh inom bara några år.

− Med ökad sortering av livsmedelsavfall och med organiska avfallsströmmar som inte används i dag – framför allt gödsel och grödor som inte konkurrerar med livsmedelproduktion – så är det möjligt, säger Mats Eklund.

För den enskilda gården ger biogasproduktion möjligheter att ersätta fossilt fordonsbränsle i arbetsmaskiner, noterar forskarna. Alternativt kan gården bli självförsörjande på el och värme. Dessutom skulle biogödsel − en biprodukt från biogasen − kunna täcka en betydande del av lantbrukets kväve- och fosforbehov.

Utbyggnad av biogasproduktionssystemen ger i förlängningen ytterligare nyttor, som stärkt energi- och matsäkerhet i händelse av kris och beredskap, regionalekonomisk utveckling, fler gröna jobb och renare miljö.

Till vilka vill ni nå ut?
− Särskilt berörda myndigheter och politiker i synnerhet på nationell nivå. Vi tar upp detta på våra regelbundna myndighetsträffar och vi kommer att ha ett webbinarium för lansering den 8 maj, med bland andra Centerpartiets Rickard Nordin.

Är det något som du gärna vill lyfta fram i dokumentet?
− En åtgärd är hur man kan stimulera och underlätta användningen av biogödsel. Genom etableringen av biogasanläggningar är det möjligt att producera inhemsk och lokal energi och växtnäring som kan bidra till att säkerställa nationell och förnybar livsmedelsproduktion, säger Mats Eklund.

Fakta/Forskarnas rekommendationer</span>

1. Tydliggör, förenkla och snabba på godkännandet av nya biogassubstrat.

2. Stimulera ökad användning av biogödsel och dess förädlade produkter.

3. Främja inhemsk och hållbar produktion av biogas och biogödsel för att säkra livsmedelsproduktionen vid höjd beredskap.

4. Ge stöd för vidareutveckling och etablering av industriella symbioser.

5. Ge stöd för att fånga in och använda koldioxid.

6. Stärk kompetensförsörjningen inom lantbruksbaserad biogasproduktion

7. Besluta om ett nationellt mål om 10 TWh/år till 2030.

8. Ta fram långsiktiga ekonomiska styrmedel och spelregler.

Latest news from LiU

CO2 written in cloud letters on a blue sky.

Risky path to meeting climate targets for Stockholm

Stockholm aims to capture more carbon dioxide than is emitted by 2030. Therefore, the city is investing in new technology. But it is a strategy that has been adopted without sufficient discussion of the risks, says researchers at LiU.

Orchestra standing outside holding their instruments over the head

Academic Celebration with space journey and Harry Potter

This year’s Academic Celebration at Linköping University will take place on 31 May and 1 June. The Celebration will feature lectures by honorary doctors, including astronaut Marcus Wandt, and an Academic Gala Concert with a children’s world theme.

Jennifer Chepkorir

From poverty to independence and self-sufficiency

On behalf of the government and in collaboration with Sida, MAI and Linköping University create life-changing transformations for both individuals and the world. Jennifer is one who has created change for both herself and the future.