19 april 2024

Sverige klarar att tredubbla sin inhemska produktion av biogas på bara några år, bland annat genom organiskt avfall som inte används i dag. Det säger forskare vid Biogas Solutions Research Centre (BSRC) i en policy brief riktad till svenska beslutsfattare.

Bild på biogasanläggning i lantmiljö.
Biogasanläggning.
Produktionen av biogas bidrar till ett hållbart livsmedelssystem och kan samtidigt öka försörjningstryggheten av mat och energi. Det konstaterar forskargruppen som kommit överens om åtta viktiga åtgärder.

Verkningsfulla

− Konceptet var att identifiera och föreslå verkningsfulla åtgärder för mer hållbar utveckling som samhälleliga aktörer bör genomföra. Åtgärderna ska ha stöd i forskning, säger Mats Eklund, föreståndare för BSRC och professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.
Mats Eklund.
- Åtgärderna ska ha stöd i forskningen, säger BSRC:s föreståndare Mats Eklund. Magnus Johansson

En policy brief är en kortfattad sammanställning av aktuell vetenskaplig kunskap och rekommendationer − som går ut till politiker och beslutsfattare. Arbetet med dokumentet om Sveriges biogasproduktion initierades av BSRC:s forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Outnyttjad potential

I dag produceras 2,3 terawattimmar (TWh) svensk biogas men det finns en stor outnyttjad potential. Forskarna drar slutsatsen att Sveriges biogasproduktion skulle kunna öka till 7−10 TWh inom bara några år.

− Med ökad sortering av livsmedelsavfall och med organiska avfallsströmmar som inte används i dag – framför allt gödsel och grödor som inte konkurrerar med livsmedelproduktion – så är det möjligt, säger Mats Eklund.

Enskilda lantbruk

För den enskilda gården ger biogasproduktion möjligheter att ersätta fossilt fordonsbränsle i arbetsmaskiner, noterar forskarna. Alternativt kan gården bli självförsörjande på el och värme. Dessutom skulle biogödsel − en biprodukt från biogasen − kunna täcka en betydande del av lantbrukets kväve- och fosforbehov.
Man kan stimulera och underlätta
användningen av biogödsel
 
Utbyggnad av biogasproduktionssystemen ger i förlängningen ytterligare nyttor, som stärkt energi- och matsäkerhet i händelse av kris och beredskap, regionalekonomisk utveckling, fler gröna jobb och renare miljö.

Till vilka vill ni nå ut?
− Särskilt berörda myndigheter och politiker i synnerhet på nationell nivå. Vi tar upp detta på våra regelbundna myndighetsträffar och vi kommer att ha ett webbinarium för lansering den 8 maj, med bland andra Centerpartiets Rickard Nordin.

Är det något som du gärna vill lyfta fram i dokumentet?
− En åtgärd är hur man kan stimulera och underlätta användningen av biogödsel. Genom etableringen av biogasanläggningar är det möjligt att producera inhemsk och lokal energi och växtnäring som kan bidra till att säkerställa nationell och förnybar livsmedelsproduktion, säger Mats Eklund.


Fakta: Forskarnas rekommendationer

1. Tydliggör, förenkla och snabba på godkännandet av nya biogassubstrat.

2. Stimulera ökad användning av biogödsel och dess förädlade produkter.

3. Främja inhemsk och hållbar produktion av biogas och biogödsel för att säkra livsmedelsproduktionen vid höjd beredskap.

4. Ge stöd för vidareutveckling och etablering av industriella symbioser.

5. Ge stöd för att fånga in och använda koldioxid.

6. Stärk kompetensförsörjningen inom lantbruksbaserad biogasproduktion

7. Besluta om ett nationellt mål om 10 TWh/år till 2030.

8. Ta fram långsiktiga ekonomiska styrmedel och spelregler.

Kontakt

Biogas solutions research center

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.