Feministiska studier av kultur och politik

Feministiska studier av kultur och politik

Kultur är ett begrepp som används på en rad olika sätt, för att beskriva många olika företeelser och aktiviteter. Det kan handla om allt från Mozarts opera Trollflöjten, via TV-serier och hip hop eller hur vi knyter kultur till en specifik plats och livsform, exempelvis Europeisk kultur, till hur vi skapar mening och förståelse i tillvaron genom ord, tecken och gester. I all kulturproduktion skapas och förhandlas olika typer av maktordningar. Gemensamt är också att all kultur är stadd i förändring. Det gör att kultur blir intressant att studera i mötet med politik. Det gör också att feministiska studier av kultur, med sitt fokus på makt, motstånd och skillnad, skiljer sig från andra studier av kultur.

Det är i kulturella uttryck olika idéer föds, repeteras, förhandlas, kritiseras och marginaliseras. Nya idéer kan föras in i ett samhälle genom en tankeväckande låt-text. Reklamen tjatar på oss att vi ska konsumera på ett visst sätt. Nya ord gör att vi förstår gamla saker på ett nytt sätt. Symboler skapas och hålls fram för att göra att vi känner gemenskap. En teaterpjäs kan göra att nytt ljus faller på ett invant sätt att bete sig. Fantastiska känslor uppstår i publikens möte med konstkultur och populärkultur.

Allt detta studeras inom feministiska studier av kultur och politik. Kulturen och dess vitt skilda uttryck sätts under kritisk och analytisk lupp, granskas, beskrivs, förhandlas. Här inbegrips både kulturens uttryck och konsekvenser, men också dess produktionsförhållanden i termer av arbete, ekonomi och fördelning. Vem har tillgång till att konsumera och producera kultur, vem är inkluderad och exkluderad?

Feministiska studier av kultur och politik är ett forskningsområde som är fantastiskt, roligt, spännande och av största vikt.

Relaterat innehåll