Tema Genus (TEMAG)

Tema Genus bedriver forskning, forskarutbildning, undervisning och samverkan grundad i tvärvetenskaplig genusvetenskap med en stark internationell förankring.

Vår forskning sträcker sig över ett brett område, grundad i frågor om identitet och skillnad, natur och kultur, politik och förkroppsligande. Just nu finns tre större forskningsområden vid tema Genus: Dekoloniala feministiska studier; Genus, natur, kultur, samt forskning som studerar genus, kön och kropp ur olika perspektiv (The Bodies Hub).

Tre forskningsområden

Inom området dekoloniala feministiska studier problematiseras den västerländska genusvetenskapen och dess roll i en postkolonial värld. Forskningen studerar relationen mellan olika former av ojämlikhet, till exempel genus, sexualitet, etnicitet och geopolitik. I fokus är olika former av motstånd mot global ojämlikhet och neo-koloniala maktasymmetrier, till exempel inom sociala rörelser, kunskapsproduktion, konst och kultur.

Området genus, natur, kultur bygger vidare på forskning inom traditionella discipliner som litteraturvetenskap, kulturvetenskap, historia och filosofi för att studera frågor om människa, natur, kultur och miljö på nya sätt. Denna forskning utgår från ett mer-än-mänskligt perspektiv där gränserna mellan natur/kultur, mänskligt/icke-mänskligt, man/kvinna, kropp/teknologi och människa/djur utmanas i grunden.

Forskningen inom The Bodies Hub sker i mötet mellan genusvetenskap, feministisk teknovetenskap och medicin och behandlar frågor om genus, kropp, sexualitet och identitet. Vi ställer frågor om hur kunskap, medicin, teknologi och normer samverkar och skapar de kroppar vi lever i, och lever med.

Nätverk och utbildning

Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender. Vi bedriver forskarutbildning i genusvetenskap, grundutbildning i form av masterprogrammet Gender studies – Intersectionality and change och erbjuder fristående kurser på grund- och avancerad nivå. 

Forskning & forskarutbildning

Forskningsområden

Forskningsprojekt och områden

Smart City and Digital Sovereignty Network

Nätverket syftar till att initiera tvärvetenskapligt samarbete för att utveckla föreställningar kring vad digital suveränitet kan betyda och hur den kan användas för att säkerställa de digitala rättigheterna för människor som bor i smarta städer.

The Seed Box - ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora

I en värld av stegrad klimatpåverkan kan vi inte längre föreställa oss natur som avskild från kultur. EHC är en naturkultur-forskning som problematiserar dominerande miljöberättelser och bygger broar mellan disparata discipliner.


The Seed Box
Futuristisk ljusmålning av ett kvinnaporträtt, ådror av fiberoptiskt ljus som passerar genom hennes ansikte.Futuristic l

Operationaliserande etik för AI

Hur kan vi påverka de konstant utvecklande AI-infrastrukturerna för att ta tillvara på deras fördelar samtidigt som vi förhindrar dem från att utnyttja människor?

Forskarutbildning och utbildning

Nyheter

En person håller i en mobiltelefon med ljus skärm  i ett mörkt rum med rött ljus

Ny professor ska utforska sexkulturer

João Florêncio, Professor på Tema Genus, etablerar ett nytt forskningsområde vid Institutionen för Tema. Hans arbete fokuserar på queerkulturer och syftar till att undersöka hur dessa formar etik, politik och samhället.

Grön växt som växer ur burk med pengar.

Formas anslår 33 miljoner till LiU-projekt

Formas anslår 33 miljoner miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Samtliga projekt behandlar olika aspekter av hållbarhet, klimatförändring och cirkulär ekonomi. "Vi är mycket glada", säger en av forskarna.

En bild tagen under paneldiskussionen om giftiga framtider under festivalen.

Festival om miljöfrågor med ungt engagemang

Den 2 april 2022 ägde evenemanget "Reclaiming Futures – Storying Change Science Festival" rum på konstcentret Färgfabriken i Stockholm.

Kalendarium

28 februari 2024

Högre seminarium vid Tema Genus med Gerwin van Schie

kl. 13.00 – 15.00 Asklepios, plan 3, ingång 37, Tema-huset, campus Valla, och Zoom

Gerwin van Schie, Biträdande universitetslektor vid Utrecht University, är inbjuden talare vid Tema Genus högre seminarium med titeln "The Racial Contract in an Age of Algorithmic Governance: A Study of White Supremacy and Colonial Aphasia". Seminariet hålls på engelska. Delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

6 mars 2024

"Vocabularies for Thinking with Data", workshop med Temas DataLab

kl. 13.15 – 15.00 Universitetsklubben, plan 2, Vallfarten, campus Valla

Temas DataLab bjuder in till en session där vi kommer att diskutera digitaliseringens och datifieringens inverkan på vårt språk och vår vokabulär. Utforska utvecklingen av buzzwords och termer som "smart", "AI" och "moln", och överväg vikten av terminologi för att forma vår förståelse för digitala frågor. Ledd av Julia Velkova och Ericka Johnson. Workshopens hålls på engelska. Alla är välkomna och det kommer att finnas fika. Registrera dig före den 28 februari till satenik.sargsyan@liu.se.

Kontakt

8 mars 2024

Förlossningskulturen ur ett feministiskt perspektiv

kl. 16.30 – 18.00 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping 

Förlossningskulturen av idag - hur har den skapats och av vem? Utgår den alltid från den födande och barnets bästa? Ett samtal om att ta makten över den egna kroppen, ur ett feministiskt perspektiv. Medverkar gör Belén Martin från Östgötadoulorna, Lisa Guntram, forskare inom kvinnohälsa, LiU, Katharina Berggren, ordförande Birth Rights Sweden och Åsa Hermansson, Vårdförbundet. Arrangemanget är ett samarbete mellan Östgötadoulorna, Huvudbiblioteket och Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet. Alla är välkomna.

Kontakt

5 april 2024

Disputation inom Tema Genus: Ruben Hordijk

kl. 14.00 – 17.30 Temcas, Tema-huset, ingång 37, plan 2, campus Valla

Ruben Hordijk, vid Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln ”Spectral Inheritance: Unlearning the Maturity-trope”. Opponent är Sophie Withaeckx, docent, Maastricht University, Nederländerna. Disputationen hålls på engelska.

Kontakt

15 april 2024

"Machinic landscapes: Art practices at the intersection of machinic logic and natural forms", seminarium med Lila Lee-Morrison

kl. 13.15 – 15.00 Tvärsnittet, Kopparhammaren 2, campus Norrköping, och Zoom

Välkommen till hybridseminariet med Lila Lee-Morrison (Lunds universitet), arrangerat av Tema kultur och samhälle, i samarbete med The Eco- and Bioart Lab and Data Lab vid Institutionen för Tema. Språket är engelska. Föranmälan krävs inte.

Kontakt

30 april 2024

Valborgsspecial: “Feminist Reconfigurings of Alien Encounters", virtuellt boksläpp

kl. 16.15 – 18.00 Zoom

Välkommen till Eco- och Bioart Lab's Valborgsspecial - en festlig virtuell boklansering av "Feminist Reconfigurings of Alien Encounters: Ethical Co-Existence in More-than-Human Worlds", med författarna Prof. Nina Lykke (Linköpings universitet/Aarhus universitet) ), Katja Aglert (Konstfack: Högskolan för konst, konsthantverk och design), och Dr Line Henriksen (Malmö universitet). Språket är engelska. Följ länken för mer info och för att anmäla ditt deltagande.

Kontakt

Kontakta oss

Medarbetare

Relaterat innehåll