InFuturum 24-25 november 2022   

Foto med utsikt över Universitetssjukhuset i Linköping.
Universitetssjukhuset i Linköping. Emma Busk Winquist

InFuturum i Linköping hölls den 24-25 november, 2022.

Fokus låg på dialog kring aktuella frågor som berör och utmanar oss inom akademin och vården. Eventet riktade sig till ledningarna vid Sveriges medicinska fakulteter och landets universitetssjukhus med syfte att:

  • Dela erfarenheter kring gemensamma frågor som forskning, utbildning, finansiering och ledarskap.
  • Utveckla samarbetet mellan akademi och sjukvård så att Sveriges medicinska och hälsovetenskapliga forskning, utbildning och vård når högsta internationella klass

Här kan ni se bilder från arrangemanget (pdf): Infuturum 2022

Moderator under dagarna var Göran Hägglund.
Konferensen ägde rum i Linköpings konsert och kongress, i Operasalen.

Hälsningar från projektledningen, 
Lena Jonasson, dekan Medicinska fakulteten Linköpings universitet
Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör Region Östergötland

Program 2023

Tema: Förändringar och kriser i vården och akademin

24 november

9.00 - 10.00: Registrering och kaffe

10.00: Välkommen

Lena Jonasson, dekan och Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör.

10.15 - 11.15: Var är sjuksköterskorna?

Om sjuksköterskeutbildningen och att behålla sjuksköterskor i vården
Anna Forsberg, professor vid Lunds universitet.
Anna Strömberg, prodekan forskning och forskarutbildning vid Linköpings universitet.

11.20 - 12.20: Den modiga klinikern
– att våga göra val

Klokare användning av våra resurser
Josabeth Hultberg, medlem i Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för Kloka Kliniska Val.

Evidenspyramiden
Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.


12.30 - 13.40: Lunch

13.40 – 15.00: Att centralisera ännu mera
– vart leder det?

Framtidens sjukvårdsstruktur tar form
Kristina Wikner
, enhetschef på enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen.Nationell Högspecialiserad Vård – arbetet i beredningsgrupp 1
Jens Schollin
, professor och tidigare
rektor vid Örebro Universitet.

Högspecialiserad vård ur ett patient- och vårdgivarperspektiv

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

 

15.00 - 15.30: Kaffe

15.30 - 17.00: Om krigshot,
beredskap och insatser

Klarar svensk sjukvård ett krig?
Andreas Wladis, professor vid Katastrofmedicinsk centrum Linköping.

Sjukvården vid krig – försvarsmedicinska aspekter
Lars Wramdemark, major, specialist ortopedi, vid Försvarsmedicinskt centrum Göteborg.

Nya civilområden – en möjlighet att öka totalförsvarsförmågan
Carl Fredrik Graf, landshövding,
Länsstyrelsen Östergötland.

Kriser i vår tid (paneldiskussion)

19.00: Middag & underhållning

 

25 november

8.30 - 9.30: AI – verklighetens vardag?

Att dela upp arbetet mellan maskin och människa
Claes Lundström, adjungerad professor vid Linköpings universitet.

Etiska utmaningar
Anders Castor, ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.


9.30 – 9.50: Kaffe

9.50 - 11.10: Organisation och
ledning i sjukvården

Politikens roll i ledning och styrning av hälso- och sjukvården
- och vad gör egentligen SKR?

Marie Morell, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.


Förenklingar skapar problemen, genomgång av den funktionella dumheten inom sjukvårdsorganisationen

Stella Cizinsky, överläkare och verksamhetschef vid Universitetssjukhuset i Örebro.

 

11.15 – 12.10: Kunskap på löpande band

Risken att styrning leder till
kunskapandets förfall

Per Gyberg, prefekt vid Linköpings universitet.

12.10 – 12.20: Avslutande ord

Lena Jonasson, dekan och Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör.

12.30: Lunch (på plats/to go)