Forskningsområde

På Linköpings universitet har vi definierat ett antal forskningsområden som på ett övergripande och populärvetenskapligt plan beskriver våra områden. Från forskningsområdessidorna kommer du som besökare vidare till våra forskningsverksamheter.

Forskning på LiU