Skapa framtiden med oss

Lediga jobb

Här hittar du alla lediga anställningar vid Linköpings universitet. Under Hjälp för sökande finns praktisk information som är bra att ta del av inför din ansökan. Du kan enkelt prenumerera på lediga anställningar genom att klicka på knappen Prenumerera och registrera din e-postadress. 

Anställning Sista ans. dag Anställningsform Diarienummer Ort Institution Yrkesområde Befattning URL
Biträdande universitetslektor i Datalogi med inriktning mot programvarusäkerhet inom cybersäkerhet 2023-10-04 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-01184 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Biträdande universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21450
Biträdande universitetslektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik 2023-10-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-01948 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Biträdande universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21857
Biträdande universitetslektor i datadriven cell- och molekylärbiologi 2023-10-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-01949 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Biträdande universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21858
Doktorand i materialvetenskap inom kompetenscentret FunMat-II 2023-10-12 Tidsbegränsad anställning IFM-2023-00294 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22104
Doktorand (licentiat) i Maskinteknik med inriktning mot Fluida och Mekatroniska System 2023-09-28 Tidsbegränsad anställning IEI-2023-00330 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22218
Universitetslektor i Matematik 2023-10-30 Tillsvidareanställning LiU-2023-02487 Linköping MAI - Matematiska institutionen Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22219
Universitetslektor i tema Miljöförändring, inriktning sensorbaserad miljöanalys 2023-10-12 Tillsvidareanställning LiU-2023-02493 Linköping TEMA - Institutionen för tema Universitetslektor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22221
Universitetsadjunkt i Medieproduktion med inriktning mot visuella medier 2023-10-16 Tillsvidareanställning LiU-2023-02561 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Universitetsadjunkt Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22273
Universitetsadjunkt i visuell kommunikation med inriktning mot grafisk design 2023-10-16 Tillsvidareanställning LiU-2023-02562 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Universitetsadjunkt Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22274
Avdelningschef bibliotekarie till Vallabiblioteket 2023-09-22 Tillsvidareanställning UB-2023-00046 Linköping UB - Universitetsbiblioteket Bibliotekarie Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22275
Gruppchef till Lokalvårdsenheten på Campus US, Linköping 2023-09-24 Tillsvidareanställning LiU-2023-02784 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Samordnare Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22433
Doktorand i visualisering och medieteknik med inriktning vetenskaplig visualisering 2023-11-30 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03052 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22579
Doktorand i matematikdidaktik 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning MAI-2023-00071 Linköping MAI - Matematiska institutionen Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22595
Doktorander i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot språk- och litteraturdidaktik 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning IKOS-2023-00262 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22629
Doktorander inom Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning mot samhällsämnena 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning IKOS-2023-00263 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22630
Forskningsingenjör inom matematik 2023-09-22 Tidsbegränsad anställning MAI-2023-00075 Linköping MAI - Matematiska institutionen Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22631
Doktorand inom naturvetenskapernas eller teknikens didaktik 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03252 Norrköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22635
Studentmedhjälpare till uppdrag inom DigiMaker vid Universitetsbiblioteket 2023-09-25 Extrajobb UB-2023-00057 Linköping UB - Universitetsbiblioteket Studentmedhjälpare Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22651
Enhetschef till Fastighetsavdelningen 2023-09-24 Tillsvidareanställning LiU-2023-03292 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Koordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22660
Postdoktorer i deep learning för bilddiagnostik inom patologi 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03295 Linköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22663
Doktorand inom pedagogiskt arbete med inriktning mot förskoledidaktik 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03298 Norrköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22664
Fastighetskoordinator med Campusansvar i Valla 2023-10-01 Tillsvidareanställning LiU-2023-03308 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Koordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22666
Förste forskningsingenjör i hjärtats jonkanalsfysiologi vid BKV 2023-09-28 Tidsbegränsad anställning BKV-2023-00522 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Förste forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22672
Postdoktor i hjärtats jonkanalsfysiologi 2023-09-28 Tidsbegränsad anställning BKV-2023-00523 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22673
Systemadministratör Linux som vill bidra till framtida forskning och utbildning 2023-10-12 Tillsvidareanställning LiU-2023-03336 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Systemadministratör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22677
Studentmedhjälpare i datorsalar 2023-10-08 Extrajobb LiU-2023-03337 Linköping UF - Universitetsförvaltningen IT-tekniker Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22678
Doktorand inom miljömanagement och miljöteknik med inriktning cirkulär affärsutveckling 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning IEI-2023-00458 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22680
Doktorand inom datavetenskap 2023-09-26 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00227 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22691
Amanuenser för uppdrag inom UX design - Visualiseringscenter C 2023-10-04 Extrajobb LiU-2023-03387 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22695
Systemutvecklare med fokus på integration 2023-10-25 Tillsvidareanställning LiU-2023-03409 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Systemutvecklare Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22696
Utvecklingsinriktad forskningsingenjör 2023-09-24 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00228 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22707
Postdoktor i vetenskaplig visualisering med inriktning mot tillämpad vetenskaplig dataanalys och visualisering 2023-10-31 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03437 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22709
IT-avtals- och licensspecialist 2023-09-25 Tillsvidareanställning LiU-2023-03272 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Koordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22717
Amanuenser till avdelningen för Datorseende 2023-09-28 Extrajobb LiU-2023-03488 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22723
Forskningsassistent 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning BKV-2023-00537 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Forskningsassistent Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22725
Doktorand inom jontronik 2023-09-22 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03502 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22729
Amanuenser inom avdelningen Teoretisk fysik 2023-10-11 Extrajobb IFM-2023-00403 Linköping IFM - Institution för fysik, kemi och biologi Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22737
Forskningsingenjör 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00232 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22739
Timanställd amanuens i reglerteknik 2023-09-27 Extrajobb LiU-2023-03528 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22740
Doktorander inom språk och kultur 2023-10-13 Tidsbegränsad anställning IKOS-2023-00274 Linköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22745
Postdoktor inom AI och maskininlärning med fokus på storskaliga språkmodeller 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00233 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22756
Postdoktor inom AI med fokus på AI och utbildning 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00234 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22757
Postdoktor inom AI och maskininlärning med fokus på industriella tillämpningar 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00235 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22758
Postdoktor inom AI och maskininlärning med fokus på vetenskapliga tillämpningar 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00236 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22759
Doktorand inom AI och maskininlärning 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00237 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22760
Doktorand inom AI och maskininlärning med fokus på storskaliga språkmodeller 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning IDA-2023-00238 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22761
Postdoktor i vetenskaplig visualisering med inriktning visuell analys av högupplösta spektraldata 2023-10-16 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03559 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Postdoktor Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22762
Amanuens till forskningsprojekt om lässvårigheter och textförenklingar 2023-09-29 Extrajobb LiU-2023-03560 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22763
Forskningskoordinator inom forskningsprogrammet WISE 2023-10-06 Tillsvidareanställning LiU-2023-03574 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Forskningskoordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22772
Amanuens för uppdrag i objektorienterad programmering 2023-09-29 Extrajobb LiU-2023-03599 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22774
IT-tekniker med mod att tänka fritt och göra nytt till Campus Valla 2023-09-25 Tillsvidareanställning LiU-2023-03603 Linköping UF - Universitetsförvaltningen IT-tekniker Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22777
IT-tekniker med mod att tänka fritt och göra nytt till Campus Norrköping 2023-09-25 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03605 Norrköping UF - Universitetsförvaltningen IT-tekniker Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22778
Systemutvecklare med mod att tänka fritt 2023-10-09 Tillsvidareanställning LiU-2023-03607 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Systemutvecklare Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22779
Doktorand inom pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv 2023-10-20 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03626 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22783
Universitetsadjunkt i matematisk statistik, 3 månader, 35% 2023-09-29 Tidsbegränsad anställning MAI-2023-00081 Linköping MAI - Matematiska institutionen Universitetsadjunkt Lärare och Forskare https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22784
Doktorand inom sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv 2023-10-20 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03627 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22785
Doktorand inom pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv 2023-10-20 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03628 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22786
Doktorand inom sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv 2023-10-20 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03629 Linköping IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lära Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22787
Amanuens till Institutionen för datavetenskap 2023-10-02 Extrajobb IDA-2023-00242 Linköping IDA - Institutionen för datavetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22788
Amanuenser i informatik 2023-10-02 Extrajobb IEI-2023-00481 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22789
Amanuens i produktionsekonomi (TPPE98) 2023-09-24 Extrajobb IEI-2023-00485 Linköping IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22796
Forskningsingenjör till Visual Sweden med fokus IX design 2023-09-22 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03650 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22798
Doktorand i informationsteori och maskininlärning 2023-10-15 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03651 Linköping ISY - Institutionen för systemteknik Doktorand Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22800
Forskningsingenjör 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning BKV-2023-00560 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22804
Ceremonimästare 2023-10-08 Tillsvidareanställning LiU-2023-03669 Linköping UF - Universitetsförvaltningen Koordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22812
Tekniker till Laboratoriet för organisk elektronik 2023-10-12 Tillsvidareanställning LiU-2023-03677 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Tekniker Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22815
Projektkoordinator till Laboratoriet för Organisk Elektronik 2023-10-12 Tillsvidareanställning LiU-2023-03678 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Forskningskoordinator Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22816
Forskningsingenjör 2023-10-02 Tidsbegränsad anställning BKV-2023-00565 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Forskningsingenjör Teknisk och Administrativ personal https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22823
Forskningsassistent inom Tema kultur och samhälle 2023-10-03 Tidsbegränsad anställning IKOS-2023-00288 Norrköping IKOS - Institutionen för kultur och samhälle Forskningsassistent Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22825
Studentmedhjälpare till sjuksköterskeutbildningen 2023-09-29 Tidsbegränsad anställning LiU-2023-03728 Linköping & Norrköping HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård Studentmedhjälpare Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22826
Amanuenser inom programmering i C++ 2023-09-29 Extrajobb LiU-2023-03736 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22828
Amanuens i matematik (MatteTek) 2023-10-13 Extrajobb LiU-2023-03762 Norrköping ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap Amanuens Student https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22832
Forskningsassistent 2023-10-09 Tidsbegränsad anställning BKV-2023-00582 Linköping BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper Forskningsassistent Doktorand https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/22837