Fotografi av Catrin Nejdeby

Catrin Nejdeby

Samordnare

Ekonomiansvarig för CMIV, AIDA, SCAPIS, MeDigiT och Big Picture

Min roll som ekonom vid LiU

Ekonomiansvarig för CMIV, AIDA, SCAPIS, MeDigiT och Big Picture

Som ansvarig ekonom på CMIV arbetar jag med verksamhetsstyrning i form av budget, prognos, analyser, projektuppföljning, rapportering och bokslut. Jag sköter även löpande redovisning såsom leverantörsfakturor, kundfakturering och rekvisitioner.

Jag är också ekonomiansvarig för AIDA, SCAPIS, MeDigiT, Big Picture och andra forskningsprojekt inom avdelningen.

Mina arbetsuppgifter

• Bokslut
• Budget
• Ekonomiska kalkyler
• Projektredovisning och -uppföljning
• Uppföljning och analys
• Ekonomisk rapportering till finansiärer
• Löpande redovisning
• Leverantörsfakturor
• Kundfakturor och rekvisitioner
• Investeringsbudget och anläggningsregister
• Primula kontering
• Tillträdesansvarig CMIV
• Kontoansvarig CMIV