Fotografi av Maria Kvist

Maria Kvist

Samordnare

Min roll som koordinator

Som forskningskoordinator på CMIV arbetar jag nära vår föreståndare och biträdande föreståndare med diverse frågor, som rör CMIV:s uppdrag att bistå anslutna forskare med en god forskningsinfrastruktur.Jag är kontaktperson för alla forskningsprojekt som bedrivs på CMIV och arbetar nära våra modalitetsansvariga sköterskor och ansvarig för vår forskningsbokning. Jag är även sammankallande sekreterare i CMIV:s styrelse och vårt vetenskapliga råd.

Mina arbetsuppgifter

 • Sammankallande och sekreterare i CMIV: s styrelse
 • Sekreterare i CMIV: s vetenskapliga råd
 • Samordnare av forskare och forskningsprojekt som anknyts till CMIV
 • Projektuppföljning
 • Språkgranskare
 • Översättare
 • Ta emot studiebesöksgrupper
 • Kontaktansvarig mot industrin avseende DT och MR
 • Samordnare av vetenskapliga ansökningar
 • Organisera vetenskapliga internat och konferenser
 • Samordnare av externa relationer såväl nationella som internationella
 • Kontaktperson mot allmänheten
 • Verksamhetsföreträdare i Lokalforum på US
 • Inköpshandläggare för CMIV
 • Verksamhetsföreträdare i Framtidens US och ansvarig för byggtekniska frågor vid ombyggnationer
 • Ansvarig för CMIV:s social media
 • Tillträdesansvarig för RÖ-anställda

Publikationer