Franska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning

5 hp

Franska för yrkeslivet: ekonomisk redovisning, 5 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Vill du utveckla din franska för att professionellt kunna kommunicera samt förstå och kunna analysera relevant företagsinformation?

T.ex., vad innebär kostnad på franska? När en vanlig ordbok inte hjälper för att förstå fullt ut passar den här kursen riktig bra.

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i franska och redovisning och vill utveckla färdigheter och kunskaper för att kommunicera med andra ekonomer på franska på ett professionellt sätt. Det är också önskvärt med grundläggande kunskap och färdigheter om redovisning och redovisningsregler för Sverige. 

Under kursen får du regelbunden feedback såväl muntligt som skriftligt. Kursen ges både helt på distans och på Campus Linköping och bygger på lektioner och självstudier. Deltagande i kursen på distans förutsätter tillgång till Internetansluten dator. Interaktion mellan lärare och kursdeltagare sker individuellt och i grupp via ett kommunikationsforum.
 

En unik examen