Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Tre fördjupningskurser väljs inom ämnet Svenskas läskurser. Tre fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i tillämpad teori och metod samt akademiskt och professionellt skrivande. Kursen ger dig breda kunskaper i frågeställningar som rör svenska och språkvetenskap samt möjlighet till ytterligare fördjupning inom området för uppsatsen. Efter genomförd kurs kan du bland annat arbeta med informations- och kommunikationsutveckling inom organisationer, som skribent och som språkexpert.

Läs mer om ämnet svenska språket

En unik examen