:

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Tre fördjupningskurser väljs inom ämnet Svenskas läskurser. Tre fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i tillämpad teori och metod samt akademiskt och professionellt skrivande. Kursen ger dig breda kunskaper i frågeställningar som rör svenska och språkvetenskap samt möjlighet till ytterligare fördjupning inom området för uppsatsen. Efter genomförd kurs kan du bland annat arbeta med informations- och kommunikationsutveckling inom organisationer, som skribent och som språkexpert.

Läs mer om ämnet svenska språket Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll