Svenska språket

Vi använder språket precis hela tiden – när vi pratar, läser och skriver men också när vi tänker och lär oss nya saker. Man skulle kunna säga att allt vi gör tillsammans med andra människor bygger på språkliga aktiviteter. Men hur gör vi egentligen för att kunna kommunicera med andra på ett sätt som verkligen fungerar i specifika situationer? Och vad kan man egentligen säga om språket överhuvudtaget? Sådana frågor är centrala i ämnet Svenska språket.

Människor som skrattar och pratar Foto Priscilla Du Preez, Unsplash

Svenska språket är ett ämne som passar många, eftersom språket både är ett spännande fenomen som vi hela tiden rör oss med och ett vetenskapligt område som man kan forska om. 

Är kurser i Svenska språket något för dig?

Är du en person som gillar språk och som funderar över varför folk blir så upprörda över det här med de/dem och hen, om konjunktiv verkligen finns i svenskan och vad det egentligen innebär att ett ord finns med i SAOL? Tycker du att det skulle vara intressant att veta mer om vad Språklagen säger om svenskan och de andra språken i Sverige, eller vill du lära dig mer om hur man egentligen på bästa sätt skriver medborgarinformation? Du kanske till och med har funderat på hur det skulle vara att arbeta med språket som forskare. Om något av det stämmer in på dig, då är du varmt välkommen att läsa Svenska språket oss! Vi erbjuder både helterminskurser som 30-poängsblock upp till kandidatnivå och kortare kurser om 2,5–7,5 hp

Att bli en vassare kommunikatör eller språkvetare?

Svenska språket på Linköpings universitet har två tydliga inriktningar: språklig kommunikation i professionen och språk som vetenskap. Våra helterminskurser ger därför en grund för dig som vill arbeta med språk som exempelvis kommunikatör eller journalist men också för dig som ser en språkvetenskaplig forskarkarriär framför dig. 

Naturligtvis passar våra kurser även för den som redan arbetar med kommunikation eller som helt enkelt bara har ett intresse för språk och kommunikation. En kurs i svenska är ju aldrig bortkastad. 

Kurser och programVisa/dölj innehåll

Vad innehåller kurserna?

I våra kurser får du möjlighet att studera hur svenska språket är uppbyggt, hur det har utvecklats och hur det används. Du får de teoretiska och praktiska verktyg du behöver för att analysera och utforma texter och andra språkliga budskap, och du får utveckla din egen skrivförmåga. Kurserna Svenska språket 1, 2 och 3 ges på heltid, vilket gör att du får möjlighet till en grundutbildning i och om Svenska språket på endast tre terminer. 

Kurser i Svenska språket 1, 2 och 3

Svenska språket 1 – Det moderna språksamhället, 30 hp, har följande innehåll:

 • en introduktion till hur man analyserar text, medier och samtal med fokus på professionella sammanhang
 • en översikt av det moderna språksamhället med fokus på språk i professionella sammanhang
 • svenska språkets struktur med fokus på ord-, fras-, och satsnivå
 • textanalys i teori och praktik
 

Svenska språket 2 – Språksamhällets utveckling, 30 hp, har följande innehåll: 

 • svenska språkets förändring över tid 
 • en orientering i språkets ljudstruktur 
 • språklig kommunikation inom olika yrken, organisationer och andra professionella sammanhangs 
 • språkvetenskaplig uppsats 
 • människans språkutveckling från barndom till ålderdom

Svenska språket 3 – Tillämpad språkvetenskap, 30 hp, har följande innehåll: 

 • introduktion i tillämpad språkvetenskap
 • språkvetenskaplig teori och metod 
 • en översikt över språk i och nära Sverige 
 • kandidatuppsats

Kortare kurser 

KontaktVisa/dölj innehåll

Läs mer om svenska språket vid LiUVisa/dölj innehåll