Svenska språket

I dagens samhälle är vi deltagare i ett ständigt språkande. På forskarspråk säger vi att så gott som allting vi gör är ”språkligt medierat”. Det betyder att många av de aktiviteter vi människor ägnar våra dagar åt bygger på språkliga aktiviteter. 

Internetdagarna. Foto: Tobias Björkgren, Flickr. Foto: Tobias BjorkgrenVi umgås genom att chatta eller prata och vi jobbar genom att skriva och läsa utredningar, instruktioner, artiklar och förslag och genom att delta i möten, prata i telefon och anmäla den krånglande datorn till IT-supporten. Vi får och skickar information om skolan, idrottslaget eller musikklubben genom texter som kan vara långa eller korta, med eller utan bilder och tryckta på papper, kommunicerade via sociala medier eller skickade som sms. Vi shoppar, läser tidningar och skajpar med farmor. Allt detta gör vi genom att använda språket.
Om du gillar språk och funderar över sådant som varför folk blir så upprörda över det här med de/dem och hen, om konjunktiv verkligen finns i svenskan, vad det innebär att ett ord finns med i SAOL, vad som står i Språklagen om svenskan och om de andra språken i Sverige, varför inte alla ord godkänns i Wordfeud, vilken språkhandling prästen genomför när hen säger ”härmed förklarar jag er för äkta makar” eller hur man egentligen på bästa sätt skriver medborgarinformation – då är du varmt välkommen till oss! 

Varför läsa kurser i ämnet Svenska språket?

Här lär du dig hur det svenska språket är uppbyggt och varför vi använder språket som vi gör. Du lär dig att beskriva, analysera och utveckla både din egen och andras språkbehandling.

Våra kurser riktar sig till dig som vill arbeta med eller redan arbetar med analys och produktion av texter - kanske studerar du eller jobbar som tjänsteman, kommunikatör, informatör, journalist, språkvårdare, skribent eller pedagog.

Kurserna ges på heltid, vilket gör att du får möjlighet att utvecklas till en professionell skribent på endast några terminer. Du kan välja 30-poängsblock eller som 7,5-hp kurser. 

Inom kurserna i Svenska språket studerar, analyserar och diskuterar vi språkande och språk, språkliga normer, språkplanering, språkanalys och språkproduktion. Vi övar att skriva texter och presentera information muntligt. Vi ger dig förutsättningar för att utvecklas som skribent och pedagog och vi ger dig möjlighet att lära dig behärska verktygen du behöver för att kunna ge konstruktiv återkoppling på andras skrivande och talande.

Fristående kurser och programVisa/dölj innehåll

Fristående kurser

KontaktVisa/dölj innehåll

Läs mer om svenska språket vid LiUVisa/dölj innehåll