Populärfiktionens berättelser är ofta förknippade med vissa typer av platser, rum och miljöer: deckaren med storstaden, fantasyberättelsen med skapandet av främmande världar och med deras geografi och karta, spökhistorian med det hemsökta huset. I kursen Rum, platser och världar i populärfiktion undersöker och reflekterar du kring sambanden mellan rum och platser och populärfiktionens berättande. När vi läser och diskuterar fiktion intresserar vi oss ofta för karaktärer eller intriger, men i den här kursen ägnar vi oss i stället åt frågan om vad fiktionens platser och rumsskildringar har för betydelse i ett vidare perspektiv. Genom att studera ett antal exempel på populärfiktion i olika genrer och medier tillsammans med belysande teori och forskning får du nya perspektiv på berättandets byggstenar och hur populärfiktionen formar våra föreställningar om rummet även bortom litteraturen.

Kursen pågår v. 12 - v. 16, med självstudier v. 16

En unik examen