Från bok till skärm - och vidare. Litteratur och mediekulturer från 1960-talet till idag, 7.5 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Kursen behandlar det sena 1900-talet och tidiga 2000-talets litteratur med tonvikt på hur litteraturen påverkas av det informations- och mediesamhälle som tar form under samma tid – genom nya teknologier och mediala kulturfenomen som radio och tv, datorer, automatisering , internet och sociala medier. Det material som står i fokus rör sig från romaner, poesi, teoretiska texter och manifest till cyberpoesi, blogginlägg och andra uttryck i text och bild i digitala miljöer. Kursens fokus ligger på hur nya medier påverkar sådant som skrivande, läsning, minne, historia, gemenskap och självframställning.

Kursen pågår v. 19 - v. 23, med självstudier v. 19

En unik examen