Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Fortsättningskursen innebär en tematisering och problemorientering av stoff som studeras på grundkursen. Bland annat fokuseras de sätt på vilka estetiska objekt och framställningsformer förmedlas i samhället. Kursen består av fyra delar om 7,5 hp varav en del utgörs av en uppsats.

En unik examenVisa/dölj innehåll