:

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs

VT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Fortsättningskursen innebär en tematisering och problemorientering av stoff som studeras på grundkursen. Bland annat fokuseras de sätt på vilka estetiska objekt och framställningsformer förmedlas i samhället. Kursen består av fyra delar om 7,5 hp varav en del utgörs av en uppsats.

En unik examen Visa/dölj innehåll