Konstvetenskap 2, fortsättningskurs, 30 hp

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs

VT 2021, Helfart, Linköping

Konstvetenskap 2, fortsättningskurs

VT 2022, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Fortsättningskursen innebär en tematisering och problemorientering av stoff som studeras på grundkursen. Bland annat fokuseras de sätt på vilka estetiska objekt och framställningsformer förmedlas i samhället. Kursen består av fyra delar om 7,5 hp varav en del utgörs av en uppsats.

En unik examenVisa/dölj innehåll