Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

HT 2022, Halvfart, Linköping

Magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp

HT 2023, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen består under första året av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Dessa kurser behandlar dels centrala teorier och metoder samt aktuell forskning inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Dels utgör kurserna en förberedelse och individuell fördjupning inför uppsatsarbetet. Under det andra året skrivs ett självständigt arbete i Medie- och kommunikationsvetenskap om 30 hp

En unik examen