Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Linköping

Kursen vänder sig till lärare i utbildningar och till handledare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdens professionsområden. Innehållet behandlar pedagogiska processer som ligger till grund för formandet av professionell identitet och för professionsutövning. Kursen är specifikt riktad mot hälso- och sjukvårdens utbildningar och deras behov av förankring i pedagogisk teoribildning. Kursen ger en möjlighet till pedagogisk kompetensutveckling för alla lärare och handledare inom utbildning och VFU i kommun och regioner. Kursen kan ingå som en del i en masterexamen i medicinsk pedagogik.

Kursen ges digitalt på distans med en schemalagd dag per vecka.

En unik examen