Kursen ger dig de nödvändiga verktygen för att fungera självständigt som psykoterapihandledare och lärare, med en tydlig inriktning mot systemteoretisk familjeterapi. Ansök nu och ta steget mot en mer avancerad karriär inom psykoterapi.

Kursen avser att ge en avancerad breddning och kompetens i klinisk handledning där den studerande efter avslutad utbildning självständigt ska kunna fungera som psykoterapihandledare och lärare.

Vid antagning till kursen görs bedömning av särskilda förkunskaper och rangordning för urval av Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. 
Dessa tre grupper kommer sökande att placeras och antas utifrån: 

  1. I första hand sökande med systemteoretisk familjeterapi/ familjeterapi inriktning på psykoterapeutprogrammet och 50% pågående psykoterapeutiskt arbete med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi/familjeterapi.
  2. I andra hand sökande med vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete med mindre än 50% med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi/familjeterapi.
  3. I mån av plats, övriga behöriga sökande utan pågående psykoterapeutisk verksamhet eller systemteoretisk familjeterapi inriktning på psykoterapeutprogrammet.

Meritsammanställning

För att dina meriter ska beaktas behöver du komplettera din kursanmälan med en meritsammanställning.

Meritsammanställning för handledarutbildning (pdf)

En unik examen