Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning, 45 hp

Kursen avser att ge en avancerad breddning och kompetens i klinisk handledning där den studerande efter avslutad utbildning självständigt ska kunna fungera som psykoterapihandledare och lärare.

En unik examenVisa/dölj innehåll