Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi

7.5 hp

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

HT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen riktar sig till fysioterapeuter inom olika verksamhetsområden som vill fördjupa sig inom sitt intresseområde. Studentens individuella lärandeplan formuleras vid kursstart. Fokus är analys av kunskaper och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik beaktas.

En unik examen