Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp

Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp

HT 2021, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t.ex. inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri. 

I kursen avhandlas klinisk bild, bedömning samt behandling av de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden. Kursen belyser även olika behandlingsmetoder, samtalstekniker och perspektiv på behandling för att behandla barn och ungdomar med barnpsykiatriska symtom.

Förkunskapskrav:
Minst två års erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande, vilket styrkes med intyg.

Kursen ges på kvartsfart under ett läsår (hösttermin och vårtermin). Kursen innehåller totalt fyra fysiska träffar på campus US, Linköping. Dessa äger rum i samband med kursstart i början av höstterminen, i slutet av höstterminen samt i slutet av vårterminen. Resterande undervisning sker digitalt på distans en dag varannan vecka.

En unik examenVisa/dölj innehåll