:

Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp

Barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t.ex. inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri. 

I kursen avhandlas klinisk bild, bedömning samt behandling av de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden. Kursen belyser även olika behandlingsmetoder, samtalstekniker och perspektiv på behandling för att behandla barn och ungdomar med barnpsykiatriska symtom.

Förkunskapskrav:
Minst två års erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande, vilket styrkes med intyg.

Kursen ges på kvartsfart under ett läsår (hösttermin och vårtermin). Kursen ges heldag varannan vecka (ojämna tisdagar) och innehåller både fysiska träffar och distansundervisning. Observera dock att även de kurstillfällen som ges digitalt på distans kräver närvaro i realtid under hela dagen. Ojämna tisdagar behöver således avsättas för kursen då alla studenter deltar samtidigt. Kursen ges enligt problembaserat lärande (PBL) och varje kurstillfälle inleds med basgrupp där det är obligatorisk närvaro. Kursen är således ingen sedvanlig distansutbildning och det finns inte möjlighet att ta del av undervisningen på valfri tid. Utöver undervisningen på distans innehåller även kursen totalt fyra fysiska träffar på campus US, Linköping. Dessa äger rum i samband med kursstart i början av höstterminen, i slutet av höstterminen samt i mitten av vårterminen.

Då merparten av studenterna på BUP-kursen är yrkesverksamma och går kursen på arbetstid rekommenderar vi att studenter som avser att gå BUP-kuren på arbetstid först säkerställer att arbetsgivaren godkänner detta, vilket även innebär att studenten kommer att vara borta från arbetet en heldag varannan vecka. 

En unik examen Visa/dölj innehåll