Utbildningen innehåller två kurser: Intensiv introduktionskurs i svenska 7.5 poäng (761G31) och Behörighetsgivande kurs i svenska 60 poäng (761G30). Utbildningen riktar sig till internationella studenter som planerar att studera på Linköpings universitet. Godkänd Behörighetsgivande kurs ger behörighet i svenska för högskolestudier. När studenterna söker till Behörighetsgivande kurs i svenska ska de även söka till en efterföljande grundutbildning på Linköpings universitet. För denna utbildning tillkommer studieavgift. Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet. Introduktionskursen på 7.5 poäng startar i början av augusti/januari och är obligatorisk. För mer information se https://liu.se/utbildning

Urvalet baseras på gymnasiebetyg.

En unik examen