Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15 hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15 hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30 hp inom inriktningen.

En unik examen