One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Urvalsgrupper:
1. Sökande med registrering på Företagsekonomi 3 vid LiU, 2. Sökande med registrering på något av Civilekonomprogrammen vid LiU, 3. Övriga behöriga sökande.

En unik examen
Visa/dölj innehåll