One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15 hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15 hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30 hp inom inriktningen.

En unik examen