One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): 
1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. 
2. 30% av platserna - Sökande med civilekonomexamen 240 hp från LiU i huvudområdet företagsekonomi.  
3. 30% av platserna - Övriga, sökande med kandidatexamen 180 hp i företagsekonomi eller motsvarande.

En unik examenVisa/dölj innehåll