One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-07-16

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen.

Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): 
1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. 
2. 30% av platserna - Sökande med civilekonomexamen 240 hp från LiU i huvudområdet företagsekonomi.  
3. 30% av platserna - Övriga, sökande med kandidatexamen 180 hp i företagsekonomi eller motsvarande.

En unik examenVisa/dölj innehåll