:

One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning, 60 hp

One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning, 60 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses kurserna Redovisningsval och revision i teori och praktik 15hp samt Ekonomisk styrning 15hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30hp inom inriktningen. Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska.

Urvalsgrupper – med procentuell antagning (utan inbördes rangordning): 
1. 40% av platserna - Sökande med registrering på företagsekonomi 3 vid LiU samt sökande från något av civilekonomprogrammen vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. 
2. 30% av platserna - Sökande med civilekonomexamen 240 hp från LiU i huvudområdet företagsekonomi.  
3. 30% av platserna - Övriga, sökande med kandidatexamen 180 hp i företagsekonomi eller motsvarande.

En unik examen Visa/dölj innehåll