One Year Master - Redovisning och ekonomistyrning, 60 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses kurserna Redovisningsval och revision i teori och praktik 15 hp samt Ekonomisk styrning 15 hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30 hp inom inriktningen. Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska.

En unik examen