Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi - One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses kurserna Redovisningsval och revision i teori och praktik 15 hp samt Ekonomisk styrning 15 hp. Under vårterminen skrivs en Magisteruppsats 30 hp inom inriktningen. Undervisning och/eller examination kan komma att ske på engelska.

En unik examen