Programmet behandlar metoder för analys, överföring och lagring av storskaliga datamängder och signaler, med verktyg från maskininlärning, signalbehandling, samt informations- och kommunikationsteori. Välj mellan tre specialiseringar: Bilder och datorseende, Data Science, och Kommunikation. Projektuppgifter erbjuds i samarbete med teknikföretag.

Data Science and Information Engineering, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Data Science and Information Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmet fokuserar på konstruktion, analys och optimering av system som behandlar storskaliga informations- och datamängder och signaler. Det erbjuder ett spann av kurser med en solid, teoretisk kärna inom modellbaserad och datadriven analys samt maskininlärning, med tillämpningar inom bild- och signalbehandling, kommunikation och analys av stora datamängder.

Från den andra terminen följer du en av följande specialiseringar:

  • Images and Vision
  • Data Science
  • Connectivity

Som student verkar du i en forskningsmiljö i världsklass, med flera nära anknutna verksamheter inom datorseende, maskininlärning, signalbehandling och trådlös kommunikation. Programmet förbereder dig för en karriär som ingenjör inom industrin eller fortsatta studier till en doktorsexamen. Väljer du att bli doktorand så blir du anställd vid universitetet och får en fast lön.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet