Masterprogram i Ecology and the Environment, 120 hp

Inom detta program utvecklar du kunskaper för att kunna arbeta med att bevara populationer och ekologiska samhällen, men också med frågor som rör ekologiska interaktioner, ekosystemfunktioner och olika miljöproblem.

Ecology and the Environment, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2020, Helfart, Linköping

Ecology and the Environment, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Utbildningen fokuserar på att du ska kunna omsätta ekologisk kunskap i praktiskt naturvårds- och miljöarbete samt inom de areella näringarna. Föreläsningar, seminarier och laborationer varvas med praktiskt fältarbete där du får använda dina kunskaper i teoretisk modellering, experimentdesign och tolkning av resultat. Stor vikt läggs vid att du lär dig behärska matematiska och statistiska modeller för att kunna överblicka och arbeta med komplexa ekologiska problem och miljöfrågor. Programmet innehåller även en praktikperiod och i flera kurser ingår moment där samverkan sker med flera relevanta samhällsintressenter.

Efter utbildningen kan du arbeta med uppgifter som exempelvis handlar om att identifiera strategier för effektiv biologisk kontroll, bedöma betydelsen av populationers livshistorier för förekomst i olika miljöer, utforma och sköta naturreservat, eller formulera åtgärdsprogram för skydd av vatten. Du kan arbeta som konsult, på myndigheter, i skogsbolag och internationella miljöorganisationer, eller med miljö- och naturvårdsfrågor inom jordbruket för att utveckla hållbara brukningsmetoder. Utbildningen ger även en god grund för vidare doktorandstudier.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska
Visa/dölj innehåll