Masterprogram i Ecology and the Environment, 120 hp

Detta program ger dig en djup förståelse för ekologiska koncept och teorier. Målet är att du på ett kvalificerat sätt ska kunna arbeta med naturvårds- och miljöarbete, exempelvis med skötsel av ekosystem, ekologiska samhällen och populationer.

Ecology and the Environment, masterprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2019, Helfart, Linköping

Ecology and the Environment, masterprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ecology and the Environment, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Våra kurser är baserade på konkreta case där du jobbar i nära samverkan med andra studenter, lärare och forskare. Genom hela utbildningen vässar du dina kunskaper i experimentdesign, modellering, systemanalys, analys av data och kommunikation. Under en sexveckors praktik, och senare när du skriver ditt examensarbete, fortsätter du att träna dina färdigheter och börjar bygga ett professionellt kontaktnät.

Efter utbildningen kan du arbeta för myndigheter, skogsbolag och internationella miljöorganisationer, med miljö- och naturvårdsfrågor inom jord-, skogs- eller vattenbruket. Utbildningen ger även en god grund för vidare forskarstudier.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska
Visa/dölj innehåll