Masterprogram i Electronics Engineering, 120 hp

Programmet är inriktat på konstruktion av integrerade kretsar och implementering av System-on-Chip med moderna halvledartekniker. Det är en högklassig utbildning som ger dig breda kunskaper och färdigheter i teknik och naturvetenskap.

Electronics Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA students

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Electronics Engineering, masterprogram

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Programmets inledande termin innehåller obligatoriska kurser i bland annat digitala integrerade kretsar, radioelektronik och digital kommunikation. Termin två och tre består av en kombination av obligatoriska och valbara kurser organiserade i två specialiseringar inriktade mot System-on-Chip respektive analoga/digitala och radiofrekvensintegrerade kretsar (RF). Under termin två utvecklas bland annat en egen VLSI-konstruktion i form av ett riktigt chip i CMOS-teknologi, vilket skickas för tillverkning under sommaren för att sedan kunna testas och utvärderas under höstterminen.

Programmets innehåll, kompetensen hos medverkande lärare samt tillgången till modern utrustning gör att programmet ger dig en mycket modern och konkurrenskraftig utbildning med utmärkta karriärmöjligheter.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelska