Electronics Engineering, masterprogram, 120 hp

Programmet är inriktat på konstruktion av integrerade kretsar och implementering av System-on-Chip med moderna halvledartekniker. Det är en högklassig utbildning som ger dig breda kunskaper och färdigheter i teknik och naturvetenskap.

Elektroniska kretsar och system, masterprogram

HT 2021, Helfart, Linköping

Elektroniska kretsar och system, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Electronics Engineering, masterprogram

HT 2022, Helfart, Linköping

Electronics Engineering, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2022, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Programmets inledande termin innehåller obligatoriska kurser i bland annat digitala integrerade kretsar, radioelektronik och digital kommunikation. Termin två och tre består av en kombination av obligatoriska och valbara kurser organiserade i två specialiseringar inriktade mot System-on-Chip respektive analoga/digitala och radiofrekvensintegrerade kretsar (RF). Under termin två utvecklas bland annat en egen VLSI-konstruktion i form av ett riktigt chip i CMOS-teknologi, vilket skickas för tillverkning för att sedan kunna testas och utvärderas.

Programmets innehåll, kompetensen hos medverkande lärare samt tillgången till modern utrustning gör att programmet ger dig en mycket modern och konkurrenskraftig utbildning med utmärkta karriärmöjligheter.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Information på engelskaVisa/dölj innehåll